Evropský festival ptactva
Sobota 6.10.2007


Organizovali členové ČSO ze ZO 20/04 Českého svazu ochránců přírody Blatná
(RNDr. Petr Pavlík, RNDr. Jan Černý a Zdeněk Voborník)

 
Místo: ROJICE u Sedlice – rybníky Rojický a Milavy
Od 8:23 (příjezd vlaku od Blatné) do přibližně 11:30
(zůstalo mlhavo, přibližně 12 stupňů)
Celkem 28 účastníků (z toho 5 dětí)
Pozorováno 556 ptáků
Počet druhů: 39

 


Úplný seznam pozorovaných ptáků:
(10 nejpočetnějších druhů tučně)


12 Potápka roháč (Podiceps cristatus)
17 Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
12 Volavka popelavá (Ardea cinerea)
11 Volavka bílá (Egretta alba)
2 Labuť velká (Cygnus olor)
220 Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
1 imm. Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
1 Krahujec obecný (Accipiter nisus)
3 Káně lesní (Buteo buteo)
2 Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
3 Bažant obecný (Phasianus colchicus)
2 Koroptev polní (Perdix perdix)
5 Lyska černá (Fulica atra)
3 Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
9 Racek chechtavý (Larus ridibundus)
65 Holub hřivnáč (Columba palumbus)
10 Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
3 Strakapoud velký (Dendrocopos major)
3 Konipas bílý (Motacilla alba)
2 Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
1 Červenka obecná (Erithacus rubecula)
6 Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
4 Kos černý (Turdus merula)
8 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
4 Budníček menší (Phylloscopus collybita)
5 Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
13 Sýkora koňadra (Parus major)
5 Sýkora modřinka (Parus caeruleus)
3 Sýkora babka (Parus palustris)
6 Brhlík lesní (Sitta europaea)
3 Vrána černá (Corvus corone)
7 Sojka obecná (Garrulus glandarius)
2 Straka obecná (Pica pica)
6 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
38 Vrabec domácí (Passer domesticus)
6 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
8 Zvonek zelený (Carduelis chloris)
35 Čížek lesní (Carduelis spinus)
10 Strnad obecný (Emberiza citrinella)
 


Doprovodná akce: ukázky kroužkování ptactva (kroužkovatel Zdeněk Voborník)

-         
okroužkována 1 červenka obecná
Rozdány informační materiály o ptácích a jejich ochraně

 
   

Vítání ptačího zpěvu 2007 v Blatné a ve Strakonicích

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost "Vítání ptačího zpěvu" proběhla v roce 2007 za ideálního počasí v Blatné v sobotu 12. května a ve Strakonicích v neděli 13. května. Vycházky připravili blatenští ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná Petr Pavlík, Zdeněk Voborník, Petr Louda a v Blatné i Jan Černý. V Blatné, kde se akce koná tradičně již po mnoho let, se sešlo 25 účastníků (z toho 6 dětí), k Řepickým rybníkům u Strakonic o den později přišlo dokonce 45 osob (z toho 10 dětí). K vysoké účasti ve Strakonicích jistě přispěla dobrá propagace spolupořadatelů ze ZO ČSOP Strakonice a Šmidingerovy knihovny Strakonice. Na obou místech bylo možné si poslechnout hlasy ptáků "na živo" i z magnetofonu, pozorovat mnoho běžných i vzácnějších druhů přímo v jejich biotopech a v rámci monitoringu ptačích populací, na kterém se podílejí kroužkovatelé P. Louda a Z. Voborník, mohli všichni vidět několik ptáků i z bezprostřední blízkosti při jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. Bylo rozdáno mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně a v Blatné obdrželi vítězové poznávačky ptáků i knižní atlas ptactva (díky příspěvku Města Blatná na akce ČSOP pro veřejnost). Připomenuto bylo také telefonní číslo na nejbližší záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Makově u Nové vsi u Čížové (telefon 724090220).

 

V Blatné vycházka vedla podél rybníka Řitovízu k rybníku Buzickému, který v posledních letech je důležitou lokalitou mnoha vodních ptáků a v jeho cípu jsou krásné mokřady. Největší hvězdou blatenské vycházky se stal chřástal vodní, odchycený na nahrávku hlasu a po okroužkování byl před vypuštěním vděčným objektem fotoaparátů všech účastníků.

 


 

 


Ti obdivovali i další druhy, pozorováni nebo slyšeni v Blatné byli: potápka roháč, potápka malá, kormorán velký, volavka popelavá, čáp bílý, labuť velká, husa velká (na Buzickém je jich více než 30), kachny divoké, kopřivky, poláci velcí a chocholačky, čírka modrá, lysky, slípka zelenonohá, hnízdní kolonie racků chechtavých, rybáci černí, čejky, moták pochop, poštolka obecná, káně lesní, holubi hřivnáči, hrdličky zahradní, strakapoud velký, skřivan polní, břehule, vlaštovky a jiřičky, konipas bílý (na Buzickém je i konipas luční, ale neukázal se), rehek domácí, koňadry a modřinky, kos, drozd zpěvný, cvrčilka říční i zelená, pěnice hnědokřídlá, brhlík, žluva hajní, sojka, straka, vrána černá i šedá, špačči u hnízda, vrabci domácí i polní, pěnkavy, konopka, zvonohlík, zvonek, strnad obecný i rákosní, a kromě chřástala vodního byli nejen slyšeni ale i okroužkováni budníčci menší, rákosníci obecní a proužkovaní a pěnice černohlavá.


 

U Řepických rybníků na okraji Strakonic chřástal vodní nebyl, ale důstojnou hlavní hvězdou akce se stal nádherný slavík modráček, který byl okroužkován a zblízka představen účastníkům vycházky spolu s budníčky menšími, rákosníky proužkovanými a obecnými, pěnicí černohlavou i slavíkovou, strnadem rákosním a pěvuškou modrou. Přestože početnost hlavně vodních ptáků byla u Strakonic výrazně nižší, byla viděna či slyšena většina druhů jako v Blatné, pouze místo rybáka černého se objevili 2 rybáci obecní a absenci například husí velkých či břehulí nahradil dlask tlustozobý a lejsek šedý. Pěkné bylo také pozorování nebojácné modřinky krmící mláďata v puklině dubu přímo mezi pozorovateli. Na závěr vycházek byli účastníci pozváni na podzimní "ptačí festival", tato podzimní vycházka se tradičně uskuteční v Blatné či jejím okolí první víkend v říjnu, čas a místo bude čas oznámeno. Z organizačních důvodů se letos neuskuteční plánovaná "noc slavíků", ale zájemci vyslechli ukázku slavičího zpěvu a obdrželi tipy na možné lokality a doporučení k individuálním (a možná o to romantičtějším) pozdně večerním vycházkám.


 Za blatenské ornitology Petr Pavlík


Konipas luční

 


Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Plán činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky