Festival ptactva - 4.10.2009


Festival ptactva - 4.10.2009

Festival ptactva - 4.10.2009

Festival ptactva -
Neděle 4.10.2009 ve Tchořovicích

Vycházka s pozorováním ptactva „Evropský festival ptactva“ proběhla jako již tradičně i na Blatensku. Pro zájemce ji uspořádali ornitologové (členové České společnosti ornitologické a její jihočeské pobočky Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO ČSOP 20/04 Blatná - jmenovitě Petr Pavlík a Jan Černý a ukázky kroužkování (v rámci výzkumu ptačích populací) zajístil kroužkovatel Petr Louda, byla možnost vidět (i fotografovat) některé ptáky opravdu zblízka, jiné pomocí dalekohledu.

Vycházka se konala v neděli 4. 10. 2009 a sraz byl ve Tchořovicích u Blatné u železniční zastávky od 9:00. Z Blatné bylo možné přijet na kole, autem, přijít pěšky či využít autobusu linky J. Hradec - Karlovy Vary (přes Písek a Sedlici) odjezd z Blatné (Palackého ulice) v 8:59, příjezd do Tchořovic v 9:06 (počkáme na zastávce). Vycházka povede k rybníkům Hořejší, Starý, Radov, Kaprov a Dolejší a zpět do Tchořovic. Bylo možné shlédnout ukázku kroužkování (v rámci dlouhodobého výzkumu ptačích populací na Blatensku) - okroužkována byla červenka a koňadra (většímu počtu bránil silnější vítr). Bylo možné pozorovat volavky popelavé i bílé, kormorány, kachny divoké i pár ostralek, potápky roháče a z bahňáků jespáky obecné a 1 bojovného, mezi konipasy bílými i jednu lindušku horskou a mezi racky chechtavými i jednoho racka malého, hejna pěnkav, krahujce a další druhy - celkem 32 účastníků mohlo vidět 48 druhů ptáků. K dispozici byly i velké stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně, vycházka trvala asi do půl jedné. Kdo se mailem předem nahlásil a přijel do Tchořovic do 6:52 (čas příjezdu vlaku od Blatné) mohl se s kroužkovateli zúčastnit i začátku kroužkovací akce.

Kontakt na organizátory: csopblatna@seznam.cz. Další informace o Festivalu ptactva najdete i na Internetu www.cso.cz, kde jsou i další informace o ptácích a jejich ochraně.

 Pozvánka na Festival ptactva - 4.10.2009
Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná 3/5 2009 a Strakonice 9/5 2009)


 

 

V Blatné "vítání" proběhlo v neděli 3.5.2009 - informace o průběhu jsou uvedeny níže. Další vycházku připravili blatenští ornitologové i ve Strakonicích

Vítání ptačího zpěvu ve Strakonicích bylo v neděli 10.5. sraz v 8:00 hod. na parkovišti před vjezdem k pivovaru ve Strakonicích. Pozvánka na vycházku Petr PavlíkVycházka kolem Otavy po Podskalí a poté k rybníkům mezi letištěm a Sousedovicemi (Velkoholský a další). Kromě pozorování ptáků a poslechu hlasů naživo i z nahrávek také ukázka kroužkování - okrožkována byla i sojka, dále pěnice černohlavá, budníček větší, kos černý, sýkora lužní, cvrčilka zelená, strnad obecný. Kromě mnoha ptáků měly úspěch i kuňky ohnivé, rosnička a brouci svižníci v pískovně V Holi, kde bylo i asi 20 břehulí. Spolupořadatelem Strakonické vycházky byl ZO ČSOP Strakonice.

  

 


 

 

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ proběhla v Blatné v neděli 3. května 2009, sraz před Střední odbornou školou V Jezárkách 745 v 8 hodin. Pozvánka na vycházku Petr Pavlík Po shlédnutí hnízda poštolek, ze kterého probíhá přímý přenos na Internet, vycházka vedla do zámeckého parku a kolem hnízda čápů bílých (slavných blatenských otužilců, kteří díky přezimování a páření již na přelomu února a března dokonce pravděpodobně již krmí vylíhlá mláďata!) k blízkému rybníku Velký Mačkovský, Pozorovány byly husy velké a to dokonce pár s 4 malými mláďaty, největší vzácností byl hlas chřástala kropenatého (možná i dvou?), který se intenzivně ozýval mezi 10. a 11. hodinou! Dále byly pozorovány volavky popelavé, labuť velká, pár motáků pochopů, čejky (jedna napadala pochopa), 2 koroptve polní, z kachen poláci velcí, poláci chocholačky, kopřivky, kachny divoké, čírka obecná a pár čírek modrých, dále potápky roháči, lysky černé, strakapoudi velcí a v zámec. parku i strakapoud prostřední, slyšena byla kukačka, viděno i slyšeno bylo mnoho pěvců, např. pěnice slavíková, černohlavá, pokřovní i hnědokřídlá, rákosník proužkovaný, strnad rákosní, bramborníček hnědý, břehule říční u zámku (hnízdí mezi kameny v nábřeží - zatím jen obsazují hnízdiště), v zámeckém parku např. i lejsek černohlavý nebo kavky hnízdící ve starých dubech, brhlíci, šoupálci, ozvala se žluva. K dispozici byl i velký stativový dalekohled.

 

Vycházku připravili blatenští ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná Petr Pavlík, Zdeněk Voborník, Petr Louda a Jan Černý (kontakt: csopblatna@seznam.cz ; 723743299). Bylo možné poslechnout si hlasy ptáků „na živo“ i z magnetofonu, pozorovat mnoho běžných i vzácnějších druhů přímo v jejich biotopech a v rámci monitoringu ptačích populací, na kterém se podílejí kroužkovatelé P. Louda a Z. Voborník, všichni mohli vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. Okroužkováni byli strnadi rákosní (samice a 3 samci), bramborníček hnědý, pěnice hnědokřídlá i pokřovní. Byly rozdány informační materiály o ptácích a jejich ochraně (i díky příspěvku Města Blatná na akce ČSOP pro veřejnost). Připomenuto bylo také telefonní číslo na nejbližší záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Makově u Nové Vsi u Čížové (telefon 724 090 220).

  

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hvězda strakonického Vítání: SOJKA

 

 

Za blatenské ornitology z ČSOP 20/04 Blatná Petr Pavlík


Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Plán činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky