Festival ptactva 2011 v neděli 2.10.


Vycházka s pozorováním ptactva „Evropský festival ptactva“ proběhla i v roce 2011 první říjnový víkend jako každý rok i na Blatensku.

Festival ptactva pořádá ČSO (Česká společnost ornitologická a její pobočka Jihočeský ornitologický klub) ve spolupráci s ZO ČSOP Blatná.

Vycházka se konala v neděli 2. 10. 2011 a sraz byl v 9:00 ve Vrbně u Blatné u fotbalového hřiště. (Při příjezdu do obce od Blatné první odbočka doprava, GPS: 49°24'24.186"N, 13°48'45.813"E ). Vycházka vedla k rybníkům Žabinec, Smyslov, na Smyslovskou pastvinu a nové tůně u rybníka Paseka a k rybníku Starý a buď zpět do Vrbna nebo bylo možné pokračovat do Tchořovic. pozorováno bylo 58 druhů ptáků (celkem 677 jedinců) a 44 účastníků (z toho 10 dětí) zhlédlo i ukázku kroužkování (v rámci dlouhodobého výzkumu ptačích populací na Blatensku), okroužkován byl např. i uhelníček, budníčci menší, koňadra a další pěvci, pokus o okroužkování bahňáků nevyšel. Bylo možné pozorovat kromě několika druhů pěvců i volavky popelavé i bílé, kormorány, různé kachny a bahňáky a orla mořského. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku lze doporučit, k dispozici budou i velké stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně. Vycházka trvala přibližně do půl jedné a byla vhodná i pro děti. Při návratu zpět do Vrbna jsme ušli celkem asi 6 km, (část cesty jsme zkrátili popojetím auty či na kole). Kdo se mailem předem nahlásil a přijel v 7:00 mohl se s kroužkovateli zúčastnit i začátku kroužkovací akce.
Kontakt na organizátory: csopblatna@seznam.cz. Další informace o Festivalu ptactva najdete i na Internetu www.cso.cz, kde jsou i další informace o ptácích a jejich ochraně.

 Vítání ptačího zpěvu 2011


Vítání 2011 na Blatensku, foto Petr Pavlík

 

 

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ proběhla na Blatensku v sobotu 30. dubna 2011 v MYŠTICÍCH u Blatné, sraz byl v 8:30 u autobusové zastávky na hrázi rybníka Labuť (GPS Loc: 49°27'8.5"N, 13°58'8.2"E). Vycházka vedla kolem rybníka Labuť směrem k obci Chobot a vydařilo se jak počasí, tak účast: ptáky poslouchalo a pozorovalo 54 účastníků (z toho 14 dětí). V rámci dlouhodobého monitoringu ptačích populací všichni mohli vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody, pokus o odchyt krásného chřástala vodního nebyl úspěšný, byl jen slyšet. Pod obcí Střížovice bylo okroužkováno například několik pěnic hnědokřídlých, budníčků menších, rákosníků proužkovaných a strnadů rákosních a také 2 bramborníčci hnědí a cvrčilka zelená. Kdo přijel na hráz Labutě již v 7:00 (čas příjezdu autobusu z Blatné směr Praha) mohl se zúčastnit odchytu a kroužkování již dříve. Kromě pěvců rákosin a křovin a několika druhů kachen, roháčů a lysek bylo možné pozorování i několika kormoránů nebo 2 husí velkých, volavek popelavých, a očekávání orli mořští se sice neukázali, zato 1 orlovec říční odlétl dvakrát s ulovenou rybou! Na hladině velké Labutě (104 hektarů) samozřejmě nemohly chybět 2 labutě velké a vzácností bylo pozorování 1 rybáka černého v hejnu dokonce 82 racků malých. Vycházka trvala přibližně do 12 hodin, doporučena byla obuv odolávající mírnému vlhku a dalekohled ( k dispozici byl i velký stativový dalekohled). Byly rozdány informační materiály o ptácích. Vycházku připravili blatenští ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná, hlavními organizátory jsou Petr Pavlík a Petr Louda (kontakt csopblatna zavináč seznam.cz případně 723743299). pěnice černohlavá - samec, foto Petr Pavlík

 

 

Vyhlížení orlovce a racků malých, foto Petr Pavlík

 

 

Ukázka kroužkování, kroužkoval Petr Louda

 

 


Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Plán činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky