Rekapitulace činnosti 20/04 ZO ČSOP Blatná v roce 2003

Podařilo se uskutečnit většinu naplánovaných akcí, pouze údržba přírodní rezervace Dolejší rybník u Tchořovic již druhým rokem nebyla vůbec prováděna vzhledem k nemožnosti uzavření smlouvy na tuto údržbu zvláště chráněného území. Zásah, dříve prováděný na základě smlouvy s okresním referátem život. prostředí, spočíval ve vyřezávání náletů vrb a olší a likvidaci orobince na rašelinné louce tak, aby byly zachovány podmínky pro růst vzácných bahenních rostlin.

Ledňáček Členové ZO ČSOP uskutečnili několik akcí pro děti a veřejnost. Jako každý rok při příležitosti Dne Země (22. 4.) provedl P. Pavlík pro žáky šestých tříd ZŠ T.G.M. Blatná besedu s promítáním diapozitivů a pouštěním hlasů ptáků a jiných živočichů. Večer 23. 4. 2003 se uskutečnila úspěšná veřejná schůze ZO ČSOP v sále SOŠ Blatná s promítáním diapozitivů a povídáním o přírodě Austrálie s biologem Jiřím Vlčkem. Vycházka „Vítání ptačího zpěvu“ k rybníku Řitovíz proběhla 3. 5. 2003 s vysokou účastí 52 osob. Účastníci slyšeli mnoho ptačích hlasů, viděli ukázku kroužkování ptáků včetně chřástala vodního. Dne 4. 10. 2003 se 28 osob zúčastnilo vycházky k rybníkům Starému a Radovu u Tchořovic s pozorováním ptactva a ukázkou kroužkování v rámci „Evropského festivalu ptactva“, pozorováno bylo 675 ptáků 32 druhů a zejména děti nadchla ukázka kroužkování. Několik článků propagujících uvedené akce i ochranu přírody bylo publikováno v Blatenských listech.

Část členů se věnovala ornitologickým výzkumům například kroužkování slavíků modráčků a chřástalů vodních a průběžnému monitorování výskytu ptactva na Blatensku. Velmi významnou činností byla účast členů ZO ČSOP Dr. Černého, Dr. Pavlíka, Z. Voborníka a částečně i P. Loudy na celostátním mapování hnízdního výskytu ptáků v letech 2001, 2002 a 2003. Uvedení ornitologové sčítali veškeré ptactvo ve dvou čtvercích 10 krát 10 km v okolí Blatné a Lnář a budou jako spolupracovníci uvedeni v celostátním atlasu hnízdního výskytu ptactva, který vyjde po vyhodnocení všech výsledků v nejbližších letech.

Z podzimního festivalu ptactva Člen ZO Petr Bogusch publikoval v odborném časopise Zprávy České ornitologické společnosti v čísle 57 v říjnu 2003 článek Hnízdní výskyt sov na Blatensku v letech 1994-1999 shrnující pozorování blatenských ochránců přírody v uvedených letech (výzkumy dále pokračují). Článek si můžete ve formátu pdf stáhnout z osobních stránek Petra Bogusche, kde jej najdete pod odkazem Publikace.

Byly zakoupeny sítě k odchytu ptactva a další materiál pro odborné výzkumy i pro propagační akce pro blatenskou veřejnost.

Pokračovala spolupráce s druhou blatenskou základní organizací ČSOP Hořec, specializující se na vedení MOP (mladí ochránci přírody).

Koncem roku 2003 zaslala ZO ČSOP Blatná žádost poslancům z jihočeské oblasti o zamezení schválení změn v novele zákona o ochraně přírody, které by vedly k úplnému vyloučení veřejnosti ze správních jednání týkajících se změn v životním prostředí.


Bylo aktualizováno IČO: ZO ČSOP Blatná 20/04 (Riegrova 512, 388 01 Blatná) má IČO: 71202820

Jak dopadlo vítání ptačího zpěvu 2003

Konipas horský V sobotu 3. května 2003 dopoledne proběhlo u rybníků Řitovízů u Blatné tradiční Vítání ptačího zpěvu. Akce se zúčastnilo celkem 52 účastníků, a to přesto, že ráno bylo zataženo a mírně pršelo. Někteří účastníci přijeli až ze Strakonic, z Chanovic a dalších okolních obcí. Během vycházky však déšť ustal a akce proběhla velmi úspěšně. Ornitologové ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná Petr Pavlík, Jan Černý a Petr Louda seznámili přítomné s hlasy několika desítek druhů ptáků, které bylo slyšet z okolí, i s některými nahrávkami ptačích hlasů z magnetofonu. Magnetofonová nahrávka pomohla nalákat do sítě v rákosině v zátoce rybníka Řitovíze i největší hvězdu dopoledne, kterou se stal krásný chřástal vodní. Tento pták s dlouhým červeným zobákem nejprve pištěl a kvičel z rákosí a nakonec se nechal odchytit, okroužkovat, nafotit a nafilmovat a po vypuštění odběhl zpět do rákosí. Podmínkou přežití tohoto nádherného ptáka je zachování rákosin na rybnících. Kroužkovatel Petr Louda předvedl účastníkům vycházky kroužkování a vypuštění několika desítek ptáků, zejména pro děti bylo zážitkem z bezprostřední blízkosti si prohlédnou a z ruky vypustit běžné i málo známé pěvce. Včetně předcházejícího večera bylo okroužkováno 50 ptáků těchto druhů: rákosníci obecný a zpěvný, strnadi obecní a rákosní, zvonek zelený, cvrčilka zelená, sýkory koňadra a modřinka, budníčci menší a větší, pěvuška modrá, moudivláček lužní, čtyři druhy pěnic - slavíková, hnědokřídlá, černohlavá a pokřovní, kos černý a drozd zpěvný a již zmíněný chřástal vodní. Během další vycházky účastníci viděli nebo slyšeli například volavky popelavé, poláky velké a chocholačky, lysky černé, vlaštovky, jiřičky i břehule říční, kukačku, na bahnech a písčinách loni protrženého Buzického (Biologického) rybníka 4 čejky chocholaté 6 kulíků říčních a 2 vodouš rudonohé. Paradoxně právě loňskou povodní protržené a letos stále prázdné rybníky jako například Buzický nebo Hořejší u Tchořovic nabízejí vynikající potravní i hnízdní příležitosti vzácným dlouhonohým a dlouhozobým bahňákům, kteří mělké bažinky a obnažené dno v minulých letech neměli téměř šanci najít.

Vítání ptačího zpěvu 2003 Věříme, že účastníci Vítání ptačího zpěvu si z blatenské akce odnesli nejenom propagační materiály o ptácích a jejich ochraně, ale zejména mnoho zážitků a těšíme se s nimi (i s dalšími zájemci) na viděnou nejen za rok, ale například již první sobotu v říjnu, kdy se bude konat podzimní vycházka v rámci Světového ptačího festivalu.

Na závěr připomínáme adresu a kontakt na stanici pro zraněné a hendikepováné volně žijící živočichy: Hájenka Makov, Nová Ves 10, 398 31 Čížová, telefon 382 279159, mobil 724 090220, mailová adresa csop.makov@volny.cz Na uvedenou stanici se obracejte při nálezu zraněného volně žijícího živočicha, u takzvaně "opuštěných" mláďat se však neunáhlete, raději nechte mláďata v klidu a odejděte, aby se dospělí mohli k mláděti vrátit, většinou jen čekají v okolí na váš odchod.Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Plán činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky