Úspěšné vítání ptačího zpěvu v roce 2002

Ornitologové ze Základní organizace 20/04 Blatná Českého svazu ochránců přírody uspořádali, jako již tradičně, Vítání ptačího zpěvu. Pozvánku na tuto akci jste si mohli přečíst i dubnu v Blatenských listech. Předpremiérou hlavní vycházky za hlasy ptáků byla již večerní akce dne 22. dubna, kdy se 28 zájemců (většinou dětí ze základních škol) sešlo v zámeckém parku v Blatné. Nejprve si vyslechli z magnetofonu několik ukázek zajímavých ptačích hlasů, zejména hlasů sov, ale i několik ukázek zvuků žab. Kolem půl osmé začali na nahrávku z magnetofonu reagovat i puštíci obecní, kteří hnízdí v zámeckém parku. Nakonec nad hlavami spokojených diváků poletovali sameček i samička a hlasitě reagovali na hlasy domnělých soků.

V sobotu 4. května 2002 se již v půl sedmé ráno ve Tchořovicích sešlo 48 účastníků hlavního dne Vítání ptačího zpěvu na Blatensku. Přesunuli se cestou přes letiště k rybníku Starý. Zde na ně čekali ornitologové Petr Pavlík, Jan Černý a Petr Louda, který všem předvedl ukázku kroužkování několika desítek ptáků. Z bezprostřední blízkosti si tak bylo možné prohlédnout nejen běžně známé druhy jako jsou sýkora koňadra, kos černý, strnad obecný, špaček obecný či vlaštovka obecná, ale i drobné budníčky obecné, tři druhy pěnic - černohlavou, pokřovní a hnědokřídlou, rákosníka proužkovaného i obecného, pěvušku modrou či strnada rákosního. Mnoho dalších druhů bylo slyšet, včetně strakapouda velkého, cvrčilky zelené či chřástala vodního, který zakvičel z rákosiny u rybníka Radova. Na hladině bylo vidět několik druhů kachen, nejvíce bylo černých poláků chocholaček s bílými boky a poláků velkých s rezavou hlavou. Nejvzácnějším zážitkem byl i pro zkušené ornitology hlas vzácného chřástala polního, který zní velmi podobně jako jeho latinské jméno Crex crex. Protože se nenechal nalákat do nízké síťky umístěné za magnetofonem s nahrávkou jeho hlasu, pokusilo se všech téměř padesát účastníků pomocí rojnice nadehnat chřástala polního ozývajícího se zpod "jeho" keře do vysoké sítě, kterou drželi dva z ornitologů. K radosti všech přítomných vzácný pták na poslední chvilku opravdu z hustého podrostu do sítě vletěl a mohl být okroužkován, změřen, nafilmován a vyfotografován a opět vypuštěn. Ihned zaletěl zpět na místo odchytu a znovu se začal hlasitě ozývat. Dalším vzácným překvapením byly dva nálezy bohužel pouze uhynulých velmi vzácných ptáků. S nohou zapletenou do plotu bývalé kachňárny bylo nalezeno torzo bukače velkého. Těchto ptáků žije v celé republice doslova jen několik párů a jeho mimořádně hluboké bučení tak bohužel na Blatensku zřejmě neuslyšíme. Další vzácností byl lelek lesní, kterého přivezl jeden z účastníků vycházky od Bělčic sraženého autem. Také monotónní hlas tohoto ptáka s mimořádně širokým zobákem lze zejména z pasek v borových lesích zaslechnout jen velmi vzácně.

Především pro dětské účastníky bylo velkým zážitkem moci si mnoho druhů ptáků nejen prohlédnout zblízka, ale i pod dohledem zkušených ornitologů je přímo z ruky vypustit zpět do přírody. Odchyt a kroužkování ptactva totiž mohou na základě složení obtížných zkoušek provádět jen registrovaní kroužkovatelé Národní kroužkovací stanice při Národním muzeu Praha a jedná se vždy o zkušené členy České společnosti ornitologické. Jinak je odchyt ptactva zákonem zakázán. Pokud náhodou naleznete uhynulého ptáka s kroužkem, je třeba buď celý hliníkový kroužek nebo alespoň údaje na něm napsané (název kroužkovací stanice a písmeno s číslem) zaslat na adresu Národní kroužkovací stanice Národního muzea, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 - Hostivař, na stejné adrese sídlí i Česká společnost ornitologická, telefon 02/74866700, e-mail: cso@birdlife.cz


Tento článek byl publikován v Blatenských listechDěkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Plán činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky