Vycházka vítání ptačího zpěvu BYLA v okolí Blatné i v roce 2017 (a to v pondělí 8. května 2017, sraz v Tchořovicích u Blatné v 8:15 na vlakové zastávce) Zúčastnilo se 62 osob, seznam pozorovaných ptáků upřesníme. Vycházka "Vítání ptačího zpěvu" je na Blatensku každé jaro.Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ byla opět i na Blatensku a to v pondělí 8. května 2017, sraz byl ve Tchořovicích u Blatné v 8:15 na vlakové zastávce Kdo se mailem předem nahlásil a přijel do Tchořovic do 6:52 (čas příjezdu vlaku od Blatné), uslyšel po ránu nejvíc ptáků a mohl se zúčastnit už začátku doprovodné kroužkovací akce, ukázku kroužkování ale vidělo všech 62 účastníků. Vycházka vedla od Tchořovic po louce k rybníku Hořejší a do lesa „Bažantnice“ s kolonií volavek popelavých (tam pozorováno či slyšeno 53 druhů ptáků, z toho 18 druhů kroužkováno), část účastníku nakonec krátce navštívila i rybník Starý pod letištěm (tam pozorováno dalších 11 druhů včetně jespáka šedého či čápa černého). Bylo možné vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody (předvedl se i strakapoud velký, cvrčilka zelená, maličký králíček obecný a dokonce sameček ledňáčka říčního se švýcarským kroužkem). Ozval se i pták roku datel černý. Hlasy zajímavých druhů, které nebylo slyšet naživo, byly reprodukovány z nahrávek. Vhodná byla obuv do mírného vlhka a dalekohled.Byly rozdány informační materiály o ptácích, vycházka byla vhodná i pro děti, pro které byly připraveny jednoduché soutěže. Vycházku připravili blatenští ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody Blatná, hlavními organizátory byli Petr Pavlík a kroužkovatel Petr Louda. Kontakt csopblatna (zavinac) seznam.cz
Seznam 53 pozorovaných druhů při Vítání ptačího zpěvu ve Tchořovicích u Blatné dne 8. 5. 2017 najdete na webu birds.cz KLIKNĚTE ZDE Po otevření přehledu pozorovaných ptáků můžete kliknutím na řádku s daným druhem otevřít podrobnosti někdy včetně fotografie. U 18 kroužkovaných druhů najdete poznámku "K".Přijďte na vycházku Vítání ptačího zpěvu. foto Petr Pavlík)


Na vycházku v okolí Blatné v roce 2016 přišlo 53 účastníků, kteří za krásného počasí viděli 65 DRUHů PTÁKů.


Seznam všech pozorovaných druhů při Vítání ptačího zpěvu v Blatné dne 8. 5. 2016 najdete na webu birds.cz KLIKNĚTE ZDE Po otevření přehledu pozorovaných ptáků můžete kliknutím na řádku s daným druhem otevřít podrobnosti někdy včetně fotografie.

Přijďte na vycházku Vítání ptačího zpěvu. foto Petr Pavlík) Přijďte na vycházku Vítání ptačího zpěvu. foto Petr Pavlík)


(V roce 2015 byla první květnový víkend 2. KVĚTNA 2015 V BLATNÉ - účast 69 osob, viděno a slyšeno 51 druhů). Vycházka vedla k rybníkům Kaneček, Pýcha a Paštický Drážský, podrobnosti jsou upřesněny v levém odkazu Vítání ptačího zpěvu 2015).
Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na