vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Národní program ochrana biodiverzity

inventarizace-mravenist-ilust.jpgZachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání Svazu. Tyto činnosti jsou do značné míry zastřešeny národním programem Ochrana biodiverzity.

V rámci programu tak ČSOP provádí např. mapování výskytu orchidejí, vážek, lesních mravenců, obojživelníků, velkých šelem, starých krajových odrůd ovocných dřevin,...

Kromě mapování realizujeme rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organismů, jako je čištění, oprava a instalace budek a hnízdních podložek pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. V období tahu obojživelníků byly zajištěny desítky úseků silnic a přeneseny tisíce jedinců, pro plazy byly budovány či obnovovány suché kamenné zídky, pro ledňáčky bylo upraveno několik břehových úseků podél vodních toků atd.

Program Ochrana biodiverzity finančně podpořily organizace: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Nadace Ivana Dejmala a Lesy České republiky, s. p. - generální partner programu, společnost Billa, Nadační fond Veolia a společnost NET4GAS.

Všem donátorům děkujeme

aktualizace 18.5.2021 | nahoru | tisk print