vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ekocentra ČSOP

ekocentra-ilust3.jpgJedním ze základních prvků komunikace s veřejností jsou Ekocentra ČSOP, která jsou zřizována základními organizacemi, zájmovými nebo regionálními sdruženími ČSOP. Jejich posláním je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Činnost ekocenter je zaměřena především na veřejnost mimo ČSOP.

Mezi hlavní činnosti ekocenter patří spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekocentra-ilust1.jpgekoporadenství, spolupráce se státní správou a samosprávou aj.

Těm ekocentrům ČSOP, jejichž činnost se vyznačuje určitou kvalitou je každoročně udělováno osvědčení o splnění kritérií pro akreditované ekocentrum. Ekocentra se mohou akreditovat dle šíře svého zaměření až ve 4 oblastech: ekocentrum osvětové, ekocentrum výukové, ekocentrum vzdělávací a ekocentrum poradenské.

ČSOP se také podílí společně s SSEV Pavučina na projektu Národní síť EVVO.

 

 

aktualizace 15.10.2009 | nahoru | tisk print