vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

O nás:
Základní organizace

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Základní organizace ČSOP

Převážná část členů ČSOP pracuje v základních organizacích (ZO), kterých je v České republice více než 300. Základní organizace mají svou vlastní právní subjektivitu a své statutární orgány. Většina ZO a jejich členů pracuje na dobrovolné bázi, řada ZO má však i své profesionální aktivity a své zaměstnance.

Podrobné informace o činnosti základních článků ČSOP včetně jejich rozložení dle regionů jsou k dispozici ve Výročních zprávách ČSOP.

Aktuální přehled ZO ČSOP včetně aktuálních kontaktů naleznete zde: Adresář ZO ČSOP .

Základní organizace ČSOP jsou ve smyslu nového občanského zákoníku od 1.1.2014 pobočnými spolky a jsou registovány ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze (bez ohledu na sídlo pobočného spolku). Dle stanov Českého svazu ochránců přírody mohou vykonávat v plném rozsahu samostatně veškeré právní úkony včetně nakládání s majetkem a mají plnou zodpovědnost za své případné závazky (§ 19 a § 20 stanov), statutárním zástupcem jednotlivých pobočných spolků s podpisovým právem je jejich předseda (§9, odst. 3 stanov).

 

 

 

aktualizace 8.2.2021 | nahoru | tisk print