vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odborné komise a rady

Odborné komise a rady zřizuje Ústřední výkonná rada ČSOP jako své poradní orgány za účelem koordinace a posuzování odborných činností a programů Svazu. Veškeré funkce v níže uvedených komisích a radách jsou vykonávány dobrovolně, bez nároku na odměnu. 
 

Personální složení odborných komisí a rad

 

Komise ochrany přírody (KOP)

Jakub Hromas (předseda), e-mail: jakub.hromas@csopsumava.cz  

Josef Cach

Martin Dušek 

Miloš Holzer

Daniel Horáček

Daniel Křenek

Karel Kříž

Jitka Loubová

Josef Moravec

Květa Morávková 

Petr Orel

Jiří Rous

Vít Rous

Václav Somol

Libor Tandler

Lukáš Tůma

Vlastislav Vlačiha

Mojmír Vlašín

 

 

 

Komise ekologické výchovy (KEV)

Jozef Zetěk (předseda), e-mail:reditel@chaloupky.cz

Jan Eichler

Marta Bryndová

Yvonna Gaillyová

Mario Gerő

Petr Janeček

Alice Končinská

Marta Kosová

Tereza Kučerová

Jitka Loubová

Milan Oppa

Petra  Floderová (Orálková)

Josef Pašek

Petr Pelikán

Ivana Pirná

Eva Svobodová

Stanislava Volková

 

 

 

Redakční rada časopisu Krása našeho domova

 

seznam členů rady k nalezení zde

 

Rada národního pozemkového spolku (RNPS)

 

seznam členů rady k nalezení zde

 

Rada Národní sítě záchranných stanic (RNSZS)

David Číp - předseda 

Marta Bryndová 

David Fuka 

Jakub Hromas 

Zbyšek Karafiát 

Karel Kříž 

Pavel Křížek 

Jan Nový 

Petr Orel 

Zdeněk Soukup 

Lenka Tomášková 

 

 

aktualizace 10.5.2022 | nahoru | tisk print