vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odborné komise a rady

Odborné komise a rady zřizuje Ústřední výkonná rada ČSOP jako své poradní orgány za účelem koordinace a posuzování odborných činností a programů Svazu. Veškeré funkce v níže uvedených komisích a radách jsou vykonávány dobrovolně, bez nároku na odměnu. 
 

Personální složení odborných komisí a rad

 

Komise ochrany přírody (KOP)

Jakub Hromas (předseda), e-mail: jakub.hromas@csopsumava.cz  

Josef Cach

Martin Dušek 

Miloš Holzer

Daniel Horáček

Daniel Křenek

Karel Kříž

Josef Moravec

Květa Morávková 

Petr Orel

Jiří Rous

Václav Somol

Libor Tandler

Lukáš Tůma

Vlastislav Vlačiha

Mojmír Vlašín

Vít Rous

Jitka Loubová

Tereza Kučerová

 

Komise ekologické výchovy (KEV)

 Jozef Zetěk (předseda), e-mail:reditel@chaloupky.cz

Jan Eichler

Marta Bryndová

Yvonna Gaillyová

Mario Gerő

Petr Janeček

Marta Kosová

Jitka Loubová

Milan Oppa

Petra Orálková

Josef Pašek

Petr Pelikán

Ivana Pirná

Eva Svobodová

Alice Končinská

Stanislava Volková

Tereza Kučerová

 

 

Redakční rada časopisu Krása našeho domova

 

seznam členů rady k nalezení zde

 

Rada národního pozemkového spolku (RNPS)

 

seznam členů rady k nalezení zde

 

Rada Národní sítě záchranných stanic (RNSZS)

 

Petr Orel (předseda)

Josef Cach

David Fuka

Jiří Kruml

Karel Kříž

Karel Makoň

Petr Starý

Lenka Tomášková

Luboš Vaněk

 

 

aktualizace 31.10.2019 | nahoru | tisk print