vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ústřední kontrolní a revizní komise (ÚKRK)

ÚKRK provádí kontrolní a revizní činnost vůči všem složkám Svazu. V rozsahu své působnosti poskytuje všem složkám Svazu poradenskou, metodickou a konzultační službu a vykonává funkci Ústřední disciplinární komise.

Ústřední kontrolní a revizní komise pracuje v tomto složení:

Karel Ferschmann (předseda)
Mgr. Radovan Cáder
Bc. Martin Hlaváč

 

aktualizace 17.4.2022 | nahoru | tisk print