vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ústřední výkonná rada ČSOP

Ústřední výkonná rada (ÚVR) je výkonným orgánem Svazu a odpovídá za svou činnost Sněmu. Je tvořena předsedou Svazu a volenými činovníky Svazu.

Ustřední výkonná rada pracuje v tomto složení:

RNDr. Libor Ambrozek (předseda)

Ing. Karel Kříž (výkonný místopředseda)

Mgr. Ivan Bartoš
Vít Bednář
Mgr. Kateřina Červenková
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.
Daniel Horáček
Ing. Jakub Hromas
Mgr. Jiří Janál
Petr Janeček
Bc. Luděk Kostelník
Vojtěch Koštíř
Ing. Jiří Kučera
Ing. Milan Maršálek
Petr Orel
Ing. Milan Petr
Jaroslav Podhorný
Ing. Jiří Rous
Jitka Říhová
Mgr. Petra Steidlová
Jan Svoboda
Daniel Šatra
Ing. Libor Tandler
Bc. Lukáš Tůma
RNDr. Vlastislav Vlačiha
RNDr. Jozef Zetěk

  

ÚVR zejména:

 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ÚVR a bere na vědomí zprávu ÚKRK za příslušný rok,
 • přijímá rozpočet a schvaluje závěrečný účet ÚVR za příslušný rok,
 • vyhlašuje celosvazové aktivity, stanoví konkurzní pravidla ÚVR,
 • určuje cíle a úkoly Svazu pro příslušný rok,
 • přijímá zásadní stanoviska k závažným ekologickým problémům,
 • vydává směrnice provádějící Stanovy,
 • provádí výklad Stanov a vydává potřebná doporučení,
 • uděluje celosvazové pocty,
 • stanoví směrnicí příslušnost a pravomoci svých jednotlivých činovníků a přijímá svůj jednací řád,
 • zřizuje Kancelář ÚVR za účelem profesionálního zajištění činnosti a úkolů svých i ostatních ústředních orgánů Svazu,
 • zastupuje Svaz navenek, zejména při jednání se státními orgány a v zahraničních věcech,
 • koordinuje činnost všech ostatních složek Svazu,
 • shromažďuje a zpracovává potřebnou dokumentaci,
 • rozhoduje o registraci, popř. o zrušení registrace ZO a územních a zájmových složek s právní subjektivitou,
 • rozhoduje o zrušení ZO a územních a zájmových složek s právní subjektivitou,
 • provádí konzultační, poradní a metodickou pomoc a službu vůči všem složkám Svazu,
 • zřizuje své komise a další orgány,
 • může jmenovat a odvolávat Čestnou radu významných osobností. Čestná rada pomáhá rozvíjet a propagovat činnost a zájmy Svazu a přispívá k jeho reprezentaci. ÚVR upraví působnost a organizaci Čestné rady směrnicí,
 • může zřídit ze členů ÚVR předsednictvo, které plní úkoly z pověření ÚVR,
 • provádí všechny ostatní činnosti, které nejsou výslovně svěřeny do pravomoci jiného ústředního orgánu Svazu.

 

 

aktualizace 1.6.2023 | nahoru | tisk print