vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Čestná rada

Čestná Rada pomáhá rozvíjet, propagovat a prosazovat činnost a zájmy ČSOP.

Členové čestné rady ČSOP

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jan Jeník, CSc.
Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Čestmír Klos
Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D.
RNDr. Jiří Kulich
RNDr. Jan Květ, CSc.
RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
JUDr. Svatomír Mlčoch
Ing. Jiří Oliva
RNDr. František Pelc
Ing. Pavel Pešout
Bc. Stanislav Rampas
RNDr. Jitka Seitlová
PhDr. Vladimír Špidla
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.
Ing. František Urban

bedrich-moldan.jpg

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.,
předseda čestné rady ČSOP.

 

aktualizace 15.1.2019 | nahoru | tisk print