vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Čestná rada

Čestná rada pomáhá rozvíjet, propagovat a prosazovat činnost a zájmy ČSOP.

Členové Čestné rady ČSOP

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (předseda)
Mgr. Miroslav Bobek
Mgr. Jan Čižinský
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Barbora Hrzánová
RNDr. Blažena Hušková
Prof. Ing. Jan Jeník, CSc.
Prof. RNDr. Pavel Kindlmann
Ing. Čestmír Klos
Ing. Vojtěch Kodet
Mgr. Vladimír Kořen
RNDr. Jiří Kulich
RNDr. Jan Květ
Doc. RNDr. Ladislav Miko
JUDr. Svatomír Mlčoch
Doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
RNDr. František Pelc
Ing. Pavel Pešout
Daniel Pitek
Ing. Stanislav Rampas
RNDr. Jitka Seitlová
PhDr. Vladimír Špidla
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.
Ing. František Urban
JUDr. Václav Žmolík

 

bedrich-moldan.jpg

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.,
předseda čestné rady ČSOP.

aktualizace 9.4.2021 | nahoru | tisk print