vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

O nás:
Zahraniční vztahy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády a program EU LIFE

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády byl úspěšný při podání projektu v programu LIFE Nature. Základní informace najdete v následujícím přehledu:

Organizace ZO ČSOP:

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 543 216 483, e-mail: pshady@email.cz

Název projektu:

Restoration of thermophilous habitats in the Moravian Karst

Partnerská zahraniční organizace:

Program EU LIFE

Obecný záměr projektu:

Projekt je zaměřen na obnovu a trvale udržitelný management teplomilných společenstev v Moravském Krasu. Projekt se dotýká 150 ha přírodních a polopřírodních porostů, z čehož 85 % (130 ha) je navrženo do soustavy Natura 2000. Hlavním cílem je zabezpečení nejvíce ohrožených lokalit, odstranění invazních druhů stromů a keřů a zavedení odpovídajícího managementu, tzn. pasení. V rámci projektu budou také obnoveny některé turistické stezky a bude vydáno CD s informacemi o fauně, flóře a managementu dotčených biotopů a druhů.

Finanční, časová, jazyková a personální náročnost:

Vlastní podíl finančních prostředků je 25%. Příprava a případné úpravy do rozhodnutí o udělení grantu trvaly přibližně 1 rok. Projektová žádost a komunikace s poskytovatelem grantu probíhala v angličtině. Personální náročnost odpovídá rozsahu projektu.

Výstupy z projektu:

Informační letáky, CD-ROM

Vhodné kontakty na zahraniční organizace:

Databáze projektů a partnerů je k dispozici na webových stránkách Evropské komise.

 

aktualizace 24.4.2008 | nahoru | tisk print