vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

O nás:
Zahraniční vztahy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

ZO ČSOP Veronica a CEEWEB

ZO ČSOP Veronica se stala jednou z členských organizací CEEWEB a pomáhá realizovat společný program této iniciativy. Podrobné informace najdete v následujícím přehledu:

Organizace ZO ČSOP:

ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, kontaktní osoba a člen Výboru CEEWEB: RNDr. Mojmír Vlašín, tel.: 541 237 949, email: veronica@veronica.cz

Název projektu:

Natura 2000 in accesion countries.

Partnerská zahraniční organizace:

CEEWEB

Obecný záměr projektu:

Propagovat a prosazovat řádnou implementaci Natura 2000 v členských zemích EU.

Finanční, časová, jazyková a presonální náročnost:

Finanční podíl každého státu je asi 30 000 EURO. Komunikačním jazykem na všech úrovních je angličtina. Za každý stát byly delegovány 2 osoby, které se na projektu účastní.

Výstupy z projektu:

Osvětová a propagační činnost, účast na jednáních, film.

Problémy během realizace:

Určitým obecným problémem je nedostatek času a potřeba častější vzájemné komunikace.

Užitečné rady a doporučení:

Platforma nevládních a neziskových organizací CEEWEB dává prostor ke snadnějšímu dosažení grantů Evropské Unie.

Vhodné kontakty:

CEEWEB office, Kruclesi ut. 11a, Budapest

www.ceeweb.org

aktualizace 24.4.2008 | nahoru | tisk print