vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

O nás:
Zahraniční vztahy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

ZO ČSOP Armillaria a projekt Mapování a likvidace invazních rostlin v Euroregionu Nisa

O invazních druzích rostlin se v poslední době diskutuje stále více. V rámci ZO ČSOP se touto problematikou dlouhodobě a intenzivně zabývá také ZO ČSOP Armillaria. Základní informace o jejich projektu realizovaném ve spolupráci s některými německými NNO jsou k dispozici v následujícím přehledu:

Organizace ZO ČSOP:

ZO ČSOP Armillaria, Rychtářská 926/14, 460 14 Liberec, kontaktní osoba: Mgr. Květa Morávková, tel.: 482 725 276, email: kmoravkova@volny.cz

Název projektu:

Mapování a likvidace invazních rostlin v SRN

Partnerské a zahraniční organizace:

LRA Zittau, TÜV Akademie Görlitz, NSC Olbersdorf

Obecný záměr projektu:

Obsahem projektu byla realizace některých významných kroků a aktivit k úspěšnému potlačení regionálně významných druhů invazních druhů rostlin, zejména druhů rodu křídlatka (Reynoutria sp.) a druhu netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera) v celém území Euroregionu Nisa. Projekt byl zaměřen jednak na odborné řešení problému - ve spolupráci se správními institucemi v regionu (a to v Německu i v české části) a jednak na zapojení veřejnosti do šíření osvěty o potřebě kontroly výskytu a řízené likvidace výše uvedených rostlin na cenných lokalitách, podél komunikací a toků, ale i na ladem ležících soukromých pozemcích, které jsou v současné době největším problémem. V rámci projektu byly realizovány ve spolupráci s německými partnery tyto hlavní činnosti:

  • Mapování výskytu křídlatky a netýkavky na české a německé straně.
  • Příprava mezinárodního semináře o metodice a dosavadních zkušenostech a dílčích pracovních seminářů užších pracovních skupin.
  • Informační akce pro obce.
  • Příprava a tisk informačních materiálů pro veřejnost.
  • Likvidace obou druhů na vybraných ucelených územích.
  • Zpracování postupu opatření pro následující roky.
  • Zapojení veřejnosti do likvidace těchto druhů na soukromých pozemcích.
  • Aktualizace www stránek.

Finanční, časová, jazyková a personální náročnost:

Projekt musel být přeložen do němčiny a běžná komunikace probíhala německy nebo anglicky - vzájemné korektury textů. Rozpočet na projekt byl 14.500 EUR – tedy cca 470.000 Kč. Celý projekt se realizoval za účasti 3 – 5 osob + partneři, celkem tým cca 10 osob (ne vše financováno z grantu, jen část českých mezd – využito souběžného průběhu projektu s německým, financovaným z Interregu).

Výstupy z projektu:

zmapování výskytu křídlatky v části SRN, likvidace křídlatky, informační karty, uspořádání mezinárodního semináře, aktualizace webové stránky a pořádání několika akcí pro obce a vlastníky.

Problémy během realizace:

Určitým problémem bylo dofinancování projektu (záloha pouze 60% z 12.500 EUR).

Užitečné rady a doporučení:

Nepodceňovat dodržování harmonogramů aktivit, plánovat časové rezervy – tam kde činnost závisí na komunikaci více partnerů atd.

Vhodné kontakty:

Plný název: Landratsamt Löbau-Zittau, Umweltamt , Hochwaldstr. 29, 02753 Zittau, Tel: 0049.3583.722306, Fax: 0049.3583.722013, Statutární zástupce ; Günter Vallentin, Kontaktní osoba; Günter Geyer , Tel.: ++358 372 2310, Fax.: ++358 372 2300, E-mail ; guenter.geyer@lra-loebau-zittau.de

aktualizace 24.4.2008 | nahoru | tisk print