vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

O nás:
Zahraniční vztahy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

ZO ČSOP Salamandr a program EU LIFE

Čtyřletý projekt je realizován v rámci programu EU LIFE III – Nature. Příjemcem grantu je Moravskoslezský kraj. Na realizaci se podílejí partneři projektu: ČSOP Salamandr, Lesy České republiky, s.p., Povodí Odry, s.p., Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (středisko Ostrava a Správa CHKO Beskydy) a Plzeňský Prazdroj, a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a podporován Ministerstvem životního prostředí ČR a obcemi, nacházejícími se v území, kde se projekt řeší.

Základní informace najdete v následujícím přehledu:

Organizace ZO ČSOP:

ZO ČSOP Salamandr, Tvarůžkova 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: 571 656 456, e-mail: salamandr@salamandr.info

Název projektu:

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

Partnerská zahraniční organizace:

Program EU LIFE

Obecný záměr projektu:

Hlavním cílem projektu je záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky, biologicky a geomorfologicky cenného území, které je ohroženo invazní rostlinou křídlatkou (Reynoutria spp.). Jedná se o největší projekt týkající se likvidace invazních druhů v České republice a o jeden z největších zabývajících se touto problematikou v rámci celé Evropy.

Aktivity projektu jsou směřovány do povodí řeky Morávky, které se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje na úpatí Beskyd. Plánované akce se budou dotýkat hned několika chráněných území. Z chráněných území evropského významu se jedná o evropsky významnou lokalitu Niva Morávky, evropsky významnou lokalitu Beskydy a ptačí oblast Beskydy. Dále je to velkoplošné chráněné území chráněná krajinná oblast Beskydy a dvě maloplošná chráněná území: národní přírodní památka Skalická Morávka a přírodní památka Profil Morávky.

Finanční, časová, jazyková a personální náročnost:

S řešením projektu bylo započato v lednu 2007, ukončen bude v prosinci 2010. Rozpočet projektu je 1 015 tis. eur. Příspěvek Evropské komise tvoří 70%, příspěvek partnerů 25 % a příspěvek Moravskoslezského kraje 5%. Ze ZO ČSOP se přípravě projektu věnovali 4 lidé. V současné době na projektu pracuje 1 člověk na plný a dalších 13 na částečný úvazek. Projekt byl připravován po dobu dvakrát tří měsíců (v prvním roce grant nezískal). Projektová žádost a komunikace s poskytovatelem grantu probíhala v angličtině.

Výstupy z projektu:

  • vytvoření vysoce efektivní komplexní metody potlačení křídlatky (Reynoutria spp.) a následné revitalizace stanovišť, vytvoření dlouhodobé strategie péče o evropsky významnou lokalitu Niva Morávky
  • potlačení křídlatky (Reynoutria spp.) pod 10 % aktuálního výskytu, zvýšení biodiverzity revitalizací stanovišť a podporou keřového patra, snížení erozní náchylnosti vybraných ploch
  • vytvoření přenositelného modelu spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, který zajistí následnou péči o evropsky významnou lokalitu Niva Morávky a spolupráci do budoucna při řešení obdobných problémů praktické ochrany přírody
  • zvýšení povědomí o soustavě Natura 2000 a ochraně přírody obecně na lokální a regionální úrovni, šíření výsledků projektu a přenos know-how v oblasti potlačování invazních druhů a následné revitalizace stanovišť na národní i mezinárodní úrovni
Více informací je k dispozici na stránkách projektu www.life-moravka.cz/.

 

aktualizace 2.2.2010 | nahoru | tisk print