vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Zahraniční vztahy

Český svaz ochránců přírody je členem IUCN (Světového svazu ochrany přírody) a zakládajícím členem Českého národního komitétu UNEP (Programu OSN pro životní prostředí).

Spolupráci se zahraničními organizacemi rozvíjí jak na úrovni svazu, tak na úrovni základních organizací. Základní organizace ČSOP většinou nachází v zahraničí partnery na základě společných odborných zájmů. Mezi organizacemi pak dochází k výměně poznatků a zkušeností nebo spolupráci na společných projektech. Základní organizace např. přeshraničně pečují o přírodně cenná území.

aktualizace 17.6.2021 | nahoru | tisk print