vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Důležité údaje

Právní forma

Spolek, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 931 u Městského soudu v Praze

výpis ze spolkového rejstříku 

sbírka listin spolkového rejstříku

platné stanovy ke stažení

Identifikační čísla:

IČ:  00103764, DIČ: CZ00103764

Bankovní spojení

hlavní účet č. 34535011/0100 u Komerční banky, a. s., Praha 1

 

účet kampaně Místo pro přírodu 9999922/0800 u České spořitelny, a.s.

 

účet kampaně Zvíře v nouzi 33553322/0800 u České spořitelny, a.s.

 

Sídlo

Michelská 5, 140 00 Praha 4

datová schránka: bvsifuq

 

Statutární zástupci

RNDr. Libor Ambrozek, předseda a Ing. Karel Kříž, výkonný místopředsedaČSOP je členem IUCN (Světového svazu ochrany přírody) a zakládajícím členem Českého národního komitétu UNEP (Programu OSN pro životní prostředí).

aktualizace 7.5.2021 | nahoru | tisk print