vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Zástupci ČSOP v radách, výborech...

Rada Vlády pro trvale udržitelný rozvoj Libor Ambrozek (info@csop.cz),
náhradnice Yvonna Gaillyová (yvonna.gailly@veronica.cz)
Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Karel Kříž (karel@csop.cz)
Národní komitét MaB Vilém Jurek (vilem.j@gmail.com)
Rada vlády pro NNO

Yvonna Gaillyová (yvonna.gailly@veronica.cz)

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova Jiří Rous (jiri.rous@pireo.cz),
náhradník Karel Kříž (karel@csop.cz)
Národní komitét MaB Vilém Jurek (vilem.j@gmail.com)
Česká rada dětí a mládeže Milan Maršálek (mmarsalek@natura-praha.org)
Český ramsarský výbor Mojmír Vlašín (mojmir.vlasin@veronica.cz)
Ústřední komise na ochranu zvířat Petr Stýblo (info@csop.cz)
Rada Státního fondu životního prostředí ČR Karel Kříž (karel.kriz@csop.cz)
Monitorovací výbor OPŽP Libor Ambrozek (info@csop.cz)
Monitorovací výbor IROP

Yvonna Gaillyová (yvonna.gailly@veronica.cz)

Rada databáze genofondových ploch

Radim Lokoč ,
náhradník M. Pašek 

Mezirezortní koordinační skupina MŽP pro mezinárodní agendu ochrany biodiverzity

Jan Moravec (jan.moravec@csop.cz)

Budoucí pracovní skupina MŽP týkající se konfliktu ochrany přírody a budování obnovitelných zdrojů

Petr Stýblo (info@csop.cz)

 

aktualizace 4.11.2022 | nahoru | tisk print