vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Zástupci ČSOP v radách, výborech...

Rada Vlády pro trvale udržitelný rozvoj Libor Ambrozek (info@csop.cz),
náhradnice Yvonna Gaillyová (yvonna.gailly@veronica.cz)
Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Karel Kříž (karel@csop.cz)
Výbor pro udržitelné municipality Yvonna Gaillyová (yvonna.gailly@veronica.cz)
Česká rada dětí a mládeže Jiří Kučera (jiri_kucera@atlas.cz)

Výbor pro spolupráci s IUCN

Václav Izák (vaclav.izak@seznam.cz)

Český národní komitét UNEP

Václav Izák (vaclav.izak@seznam.cz)
Koalice Stop HF Karel Kredba (kredba.karel@seznam.cz)
Rada vlády pro NNO

Yvonna Gaillyová (yvonna.gailly@veronica.cz)

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova Jiří Rous (jiri.rous@pireo.cz),
náhradník Karel Kříž (karel@csop.cz)
Pracovní skupina Úmluvy
o krajině
Martin Dušek (martin.dusek72@gmail.com)
Pracovní skupina Mezinárodní
úmluvy o biodiverzitě
Martin Dušek (martin.dusek72@gmail.com)
Monitorovací výbor OP Rybářství Martin Dušek (martin.dusek72@gmail.com), náhradník Jiří Rous (jiri.rous@pireo.cz)
Český ramsarský výbor Mojmír Vlašín (mojmir.vlasin@veronica.cz)
Ústřední komise na ochranu zvířat Petr Stýblo (info@csop.cz)
Rada Státního fondu životního prostředí ČR Libor Ambrozek (info@csop.cz)
Monitorovací výbor OPŽP Libor Ambrozek (info@csop.cz)
Monitorovací výbor IROP

Yvonna Gaillyová (yvonna.gailly@veronica.cz)

   

 

aktualizace 14.12.2017 | nahoru | tisk print