vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana druhů:
Akce žába

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Akce Žába

Seznam evidovaných kritických úseků

A1 Vokovice A2 Nová Ves A3 Čimice A4 Komořany A5 Praha A6 Újezd A7 Praha - Libeň A8 Praha - Krč J76 Točná A9 Praha 13 - Třebonice A10 Praha A11 Praha - Stodůlky A12 Mníšek pod Brdy A13 Praha A14 Praha Kyje A15 Dejvice A16 Praha

 • Kód úseku: A1
  Obec: Vokovice
  Popis úseku: Divoká Šárka – asfaltová komunikace u nádrže Džbán; dále pak z druhé strany nádrže u tenisových kurtů.
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: obvykle desítky
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: povolen vjezd jenom vozidlům Lesů města Prahy; v době jarního tahu by byl vhodný zákaz vjezdu i těmto vozidlům
  Zdroj, datum: AOPK ČR; 2005
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A2
  Obec: Nová Ves
  Popis úseku: Silnice podél rybníka a Prokopského potoka u Nové Vsi
  Ochrana: Sběr a transfer
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: obvykle desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR 2005
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A3
  Obec: Čimice
  Popis úseku: na spojení ulic Na zámkách a Drahaňská
  Ohrožené druhy: Skokan hnědý
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní letní
  Zdroj, datum: Eva Kunstátová 2.12.2005
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A4
  Obec: Komořany
  Popis úseku: komunikace ulice U Soutoku přes Komořanskou směrem k potoku v lese
  Ochrana: sběr a transfer místními obyvateli
  Ohrožené druhy: ropuchy skokani
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: MČ Praha 12 Jaroslav Hora 2006
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A5
  Obec: Praha
  Popis úseku: ulice Vápencová - v úseku mezi ulicemi Na vápenném/Nad cementárnou
  Ochrana: ne
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: upozornění zasláno na MÚ Prahy 4 (pí. Milnerové)
  Zdroj, datum: Michaela Čemusová 2010
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A6
  Obec: Újezd
  Popis úseku: ulice Proutěná 417/35
  Ochrana: ne
  Počet přejetých: 50
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Dana Fantová 2011
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A7
  Obec: Praha - Libeň
  Popis úseku: Praha 8 - Libeňský most
  Ochrana: není
  Ohrožené druhy: kuňka žlutobřichá
  Počet přejetých: 1
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: 2012 Macákovi
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A8
  Obec: Praha - Krč
  Popis úseku: asfaltová komunikace vedoucí od¨rybníka labuť lesem k hotelu Nosál
  Ochrana: není
  Ohrožené druhy: ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: 2013 Diana Filipovic, Jan Karlický 2017
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: J76
  Obec: Točná
  Popis úseku: úsek silnice mezi Točnou a Dolními Břežany
  Ochrana: není
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: 2013, Magda Chroustovská
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A9
  Obec: Praha 13 - Třebonice
  Popis úseku: ulice K Chabům
  Ochrana: není
  Ohrožené druhy: ropucha obecná
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: podzimní
  Zdroj, datum: 2013 Simonne Draper
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A10
  Obec: Praha
  Popis úseku: Mezi zastávkami Kuliška a Korek
  Ochrana: není
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: Z důvodů sousedícího lesa a mokřadní louky
  Zdroj, datum: 17.3.2014 Robert Božkov 2016
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A11
  Obec: Praha - Stodůlky
  Popis úseku: U ulice Pod Vlkem se nachází vodní nádž vedle které se nachází silnice
  Ochrana: není
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: občas se zde vyskytne cedule: pozor žáby
  Zdroj, datum: Jakub Bareš
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A12
  Obec: Mníšek pod Brdy
  Popis úseku: silnice z Mníšku pod Brdy směrem na Skalku (klášter) z úseku kde začíná les dále cca 100-200 m vzhůru.
  Ochrana: NE
  Ohrožené druhy: ropucha obecná
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: v této lokalitě vedou oblíbené stezky divokých prasat je tedy riziko pravidelné konzumace žab přímo z kbelíků divokými prasaty
  Zdroj, datum: Tomáš Suda 30.3.2016
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A13
  Obec: Praha
  Popis úseku: jedná se o roh ulic Údolní a V Hodkovičkách
  Ochrana: NE
  Ohrožené druhy: ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Vítězslav Král
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A14
  Obec: Praha Kyje
  Popis úseku: Ulice Borská, (nejvíce u parku)
  Ochrana: Neni
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: Jarní
  Poznámka: Silnice je značena jako obytná zóna příslušnou značkou, nicméně provoz aut je zde dostatečný na zmasakrování značné části žabí populace Úsek je bez jakéhokoliv označení, zabezpečení. Naopak žáby jež táhnou z naší zahrádkářské kolonie do obecního rybníčku právě přes zmíněnou komunikaci uvíznou u okraje silnice (vysoký obrubník) a než najdou propusť k rybníku mnoho je jich usmrceno.
  Zdroj, datum: Erik Lukas, 2017
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A15
  Obec: Dejvice
  Popis úseku: Úsek ul. Horoměřická, kolem příroda, zast. MHD Pučálka, dále ul. Na Pučálce a Ke Kulišce, rybníček v Zahrádkové osadě Jenerálka a celá osada a jižní svah do Tiché Šárky.
  Ohrožené druhy: ropuchy obecné, skokani
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: Divoké kachny loví žáby na silnici a ty pak také občas někdo přejede. Členové Zahrádkové osady Jenerálka jsou ochotni pomoci
  Zdroj, datum: Sadílková 2018
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: A16
  Obec: Praha
  Popis úseku: Od křižovatky silnic Novoveská a K Návrší cca 150 každým směrem
  Ohrožené druhy: ropucha obecná, skokani
  Počet přejetých: cca 20
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Ševčík 2019
  Typ ověření: Evidováno