vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana druhů:
Akce žába

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Akce Žába

Seznam evidovaných kritických úseků

H1 Dětřichov H2 Dolní Studénky H3 Hanušovice H4 Jeseník – Lipová-lázně H5 Kouty nad Desnou H6 Malá Morava H7 Olomouc – Horka nad Moravou H8 Otaslavice H9 Petrov nad Desnou H10 Podhoří H11 Podhoří (Za Peklem) H12 Protivanov H13 Žárovice – Hamry H14 Rovensko H15 Police H16 Mladeč Nové Zámky H17 Třemešek H18 Štěpánov H19 Zlaté Hory H20 Pňovice H21 Posluchov H22 Jeseník H23 Šumperk H24 Černá Voda H25 Karlov H26 Bohutín H27 Valšův důl H28 Přerov H29 Řepová H30 Oskava H31 Plumlov, Hamry H32 Přerov H33 Vitčice

 • Kód úseku: H1
  Obec: Dětřichov
  Popis úseku: silnice č. 453 mezi Dětřichovem a Jeseníkem
  Ohrožené druhy: Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní, nepravé tahy
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005. Kaclíková 2021
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H2
  Obec: Dolní Studénky
  Popis úseku: lokalita Třemešek, komunikace místního významu u rybníků; nejedná se o tah přes silnici, ale o významnou lokalitu s výskytem obojživelníků, kde občas dochází k úhynu žab v souvislosti s jejich vstupem na komunikaci
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: nepravý, jarní
  Poznámka: dnes se jedná o komunikaci místního významu, avšak ve výhledu je silniční obchvat města Šumperka, který by tuto lokalitu silně narušil – nutná ochrana, nejlépe podchodem nebo náhradním místem rozmnožování
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H3
  Obec: Hanušovice
  Popis úseku: silnice II/369 v obci Hanušovice v úseku od vlakového podjezdu k panelovým domům v ulici Zábřežská
  Ochrana: podchod
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: podchod velmi málo funkční (projde cca 20–30 % migrujících obojživelníků), použity díly s malým průměrem; po úpravě koryta řeky Moravy větší část obojživelníků odnesena proudem o cca 500–1000 m dále, přecházejí pak silnici v místech bez naváděcích zábran
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H4
  Obec: Jeseník – Lipová-lázně
  Popis úseku: podél nádrže Bobrovník
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: tisíce
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H5
  Obec: Kouty nad Desnou
  Popis úseku: silnice I/44 ve směru na Červenohorské sedlo a Jeseník; migrace žab ze směru od řeky Desné přes uvedenou silnici do malých rybníčků
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní, nepravý
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H6
  Obec: Malá Morava
  Popis úseku: silnice v obci
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H7
  Obec: Olomouc – Horka nad Moravou
  Popis úseku: silnice v úseku Olomouc – Horka nad Moravou od konce Olomouce ke křižovatce silnice Křelov – Horka
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní, nepravý
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H8
  Obec: Otaslavice
  Popis úseku: silnice podél rybníka
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H9
  Obec: Petrov nad Desnou
  Popis úseku: silnice I/11 ve směru Šumperk – Ostrava, úsek silnice v obci u rybníka
  Ochrana: podchod
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: podchod je velmi málo funkční, úspěšně jej použije cca 30 % jedinců
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H10
  Obec: Podhoří
  Popis úseku: silnice podél Jezerského potoka z Podhoří do Pekla
  Ochrana: dopravní značení
  Ohrožené druhy: Bufo bufo, Rana temporaria
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H11
  Obec: Podhoří (Za Peklem)
  Popis úseku: silnice vedoucí z Podhoří podél Jezerského potoka cca 500–750 m za Peklem
  Ochrana: dopravní značení
  Ohrožené druhy: Salamandra salamandra – zejména na podzim v době migrace na zimoviště
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: nepravý, podzimní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H12
  Obec: Protivanov
  Popis úseku: silnice mezi Žďárnou a Protivanovem podél rybníčku v ostré dvojité zatáčce
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H13
  Obec: Žárovice – Hamry
  Popis úseku: úsek silnice mezi obcemi Žárovice a Hamry
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H14
  Obec: Rovensko
  Popis úseku: Silnice Svébohov - Rovensko, II/368 přibližně v polovině úseku se nalézá umělá nádrž, kam žáby migrují.
  Ochrana: Bez zabezpečení
  Počet přejetých: Desítky
  Zdroj, datum: Chamlar Petr 2006
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H15
  Obec: Police
  Popis úseku: Police - Úsov, úsek cca 50 m u Polického rybníka
  Ochrana: Bez zabezpečení
  Počet přejetých: Desítky
  Zdroj, datum: Zdenek Pech 2006
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H16
  Obec: Mladeč Nové Zámky
  Popis úseku: silnice od obce Mladeč Nové Zámky po křížení s dálnicí do Mohelnice, podél je lužní les a řeka
  Ohrožené druhy: Skokan hnědý, skokan štíhlý
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Mgr. Martina Hejtmánková 2006
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H17
  Obec: Třemešek
  Popis úseku: V obci tři menší rybníky lemovány silnicí
  Typ tahu: jarní, letní
  Zdroj, datum: Aleš David 2006
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H18
  Obec: Štěpánov
  Popis úseku: Silnice z Chomoutova do Pňovic, za nadjezdem přez železnici směrem na Pňovice je po pravé straně cca 500 m pískovna, kolem se nachází zmíněný úsek
  Ohrožené druhy: ropuchy
  Počet přejetých: desítky (1998)
  Zdroj, datum: Karel Poprach 2006
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H19
  Obec: Zlaté Hory
  Popis úseku: Hraniční přechod Polsko, cesta podél Zlatého jezera
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: 2007, ČSOP
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H20
  Obec: Pňovice
  Popis úseku: Silnice z Pňovic do Střeňě, v úseku kolem zátopových luk - lužních lesů Litovelského Pomoraví.
  Ochrana: ne
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: v této lokalitě se také vyskytuje skokan hnědý, skokan skřehotavý, rosnička zelená, čolek obecný, ropucha zelená
  Zdroj, datum: Jakub Reimer, 2008
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H21
  Obec: Posluchov
  Popis úseku: Silnice (slouží zárověň i jako chodník), ležící v těsné blízkosti vodní nádrže uprostřed obce.
  Ochrana: ne
  Ohrožené druhy: ropucha obecná
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: 2009, David Johanes
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H22
  Obec: Jeseník
  Popis úseku: Silnice vedoucí z České Vsi do Jeseníku - u soutoku Bělé se Staříčem, ul. Březinova..
  Ochrana: ne
  Ohrožené druhy: ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: 2010, Jaromír Knotek
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H23
  Obec: Šumperk
  Popis úseku: Ulice Reissova u rybníka
  Ochrana: není
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Zuzana Vavřinová
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H24
  Obec: Černá Voda
  Popis úseku: cesta okolo Podhradního rybníka pod zříceninou hradu Kaltenštejn
  Ochrana: není
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: 20.4.2013
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H25
  Obec: Karlov
  Popis úseku: Jedná se o kruhový příjezd a výjezd z rekreační osady okolo rybníků.
  Ochrana: ne
  Ohrožené druhy: ropucha
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: Hodila by se zde tabulka migrace žab od do... pro připomenutí, aby se omezil pohyb vozidel za tmy.Pro chataře pak na nástěnku nějaká informace a výzva k ochraně.
  Zdroj, datum: Ivana Kristková 2016
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H26
  Obec: Bohutín
  Popis úseku: Silnice z Bludova do Klášterce silnice vedoucí centrem vesnice neustále plná přejetých žab, protože je vedle silnice průtokový kanál a nedaleko i rybník
  Ochrana: ne
  Počet přejetých: tisíce
  Typ tahu: jarní, letní
  Zdroj, datum: anonym 2016
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H27
  Obec: Valšův důl
  Popis úseku: Silnice z Rýmařova do obce Dlouhá loučka. Silnice II/449 V obci Valšův důl.V místě křižování komunikace s potokem Oslava. Jedná se o komunikaci v obci.
  Ohrožené druhy: ropucha obecná, skokan hnědý
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Rychlý, Huběnková, 2018
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H28
  Obec: Přerov
  Popis úseku: Silnice Prosenice - Přerov - přes lesík Žebračku, v místě, kde silnice prochází lesíkem. V roce 2018 to bylo na začátku Žebračky - při jízdě směrem z Prosenic
  Zdroj, datum: Marie 2019
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H29
  Obec: Řepová
  Popis úseku: Silnice z obce Krchleby do Mohelnice. Úsek cca 300 m v obci Řepová kolem rybníka.
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Řezanka 2019
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H30
  Obec: Oskava
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR 2020
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: H31
  Obec: Plumlov, Hamry
  Popis úseku: Část silnice vedoucí od posledního domu Hamry 86 do Repešského žlebu
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Fréharová 2021
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H32
  Obec: Přerov
  Popis úseku: Silnice od čtvrti Michalov, kolem velké laguny, až k zahrádkám u Žebračky + cyklostezka mezi lagunami
  Ochrana: Není
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: Jarní
  Zdroj, datum: Petra 2021
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: H33
  Obec: Vitčice
  Popis úseku: Silnice vedoucí přes obec c zatáčce u pramene potoka Hlavnice
  Ochrana: není
  Ohrožené druhy: skokan hnědý, ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Albín Zedník 2022
  Typ ověření: Evidováno