vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana druhů:
Akce žába

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Akce Žába

Seznam evidovaných kritických úseků

M1 Březolupy M2 Březůvky – Kudlov M3 Bojkovice M4 Boršice u Buchlovic M5 Buchlovice – lázně Smraďavka M6 Drslavice – Prakšice M7 Hluk – Kunovice M8 Horní Bečva M9 Horní Lideč – Lačnov M10 Hradčovice – Drslavice M11 Janová - Ústí M12 Jarcová M13 Karolinka M14 Koryčany M15 Kostelany nad Moravou M16 Ludkovice M17 Luhačovice – Dolní Lhota (k.ú. Pozlovice) M18 Malá Bystřice M19 Míkovice M20 Osvětimany M21 Starý Hrozenkov M22 Zašová M23 Zubří M24 Chvalčov M25 Salaš (Okres Uh. Hradiště) M26 Bojkovice M27 Všemina M28 Drnovice M29 Brusné

 • Kód úseku: M1
  Obec: Březolupy
  Popis úseku: silnice II/497 UH – ZL u rybníka v Březolupech
  Ochrana: zábrany a transfer
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: stovky až tisíce
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: přeneseno 5 000 jedinců, plánováno vybudování podchodu, případně navedení obojživelníků do stávajícího propustku (2002)
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M2
  Obec: Březůvky – Kudlov
  Popis úseku: silnice č. 490 mezi obcemi Březůvky a Pindula v úseku Březůvské přehrady
  Ochrana: odchyt do padacích pastí a transfer – ne každý rok
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M3
  Obec: Bojkovice
  Popis úseku: silnice z Bojkovic do Krhova
  Ochrana: zábrany a transfer
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M4
  Obec: Boršice u Buchlovic
  Popis úseku: JV okraj Boršic, komunikace podél rybníka
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M5
  Obec: Buchlovice – lázně Smraďavka
  Popis úseku: asfaltová silnice v úseku most přes Dlouhou řeku – autokemp
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan štíhlý, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M6
  Obec: Drslavice – Prakšice
  Popis úseku: silnice mezi obcemi Drslavice a Prakšice, nejvíce uhynulých jedinců u Prakšického mlýna
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M7
  Obec: Hluk – Kunovice
  Popis úseku: silnice v úseku Kunovice – vepříny Zevos v Hluku
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Ropucha zelená
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M8
  Obec: Horní Bečva
  Popis úseku: silnice mezi Horní Bečvou a hraničním přechodem Bumbálka v úseku u přehradní nádrže Horní Bečva
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M9
  Obec: Horní Lideč – Lačnov
  Popis úseku: silnice 3. tř. mezi uvedenými obcemi (okolo rybníků)
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: jedinci až desítky, v r. 1972 stovky (2006 také až stovky)
  Typ tahu: jarní
  Poznámka: počet přejetých jedinců dlouhodobě klesá; je oprávněný předpoklad, že četnost celé populace byla radikálně snížena právě každoročním masovýn úhynem zvířat na silnici
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005, Antonín Bedřich 2006
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M10
  Obec: Hradčovice – Drslavice
  Popis úseku: silnice E 50 mezi obcemi Hradčovice a Drslavice
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M11
  Obec: Janová - Ústí
  Popis úseku: Silnice č. 487 od obce Janová po křižovatku se silnicí č. 57
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M12
  Obec: Jarcová
  Popis úseku: úsek silnice II/57 od Jarcové po zemědělský objekt
  Ochrana: zábrany a transfer
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M13
  Obec: Karolinka
  Popis úseku: silnice Velké Karlovice – Vsetín u nádrže v Karolince
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M14
  Obec: Koryčany
  Popis úseku: silnice mezi Koryčany a Stupavou podél rybníčku a mokřadu za vodní nádrží Koryčany
  Ochrana: v době migrace metamorfovaných jedinců úspěšně zajištěn jejich přechod přes silnici (instalace zábran a mostního provizoria)
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Typ tahu: jarní, tah metamorfovaných jedinců
  Poznámka: obvykle je v tomto úseku malý provoz, jezdí zde jenom auta do Stupavy, v roce 2002 objížďka za opravovanou silnici přes Buchlovské kopce; vzhledem k výrazně zvýšené frekvenci dopravy stouply počty usmrcených jedinců v době jarního tahu na desetitisíce
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M15
  Obec: Kostelany nad Moravou
  Popis úseku: silnice u PP Tůň u Kostelan
  Ochrana: zábrany a transfer
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: stovky až tisíce
  Typ tahu: Jarní
  Poznámka: v roce 2001 až 2003 uskutečněn podrobný průzkum hlavního tahu přes silnici, plánováno vybudování podchodu
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M16
  Obec: Ludkovice
  Popis úseku: silnice podél vodní nádrže
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: Jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M17
  Obec: Luhačovice – Dolní Lhota (k.ú. Pozlovice)
  Popis úseku: tah obojživelníků přes komunikaci č. 492 v úseku u vodní nádrže Luhačovice
  Ochrana: zábrany a transfer
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M18
  Obec: Malá Bystřice
  Popis úseku: silnice okolo vodní nádrže Bystřička mezi Malou Bystřicí a Bystřičkou
  Ochrana: zábrany a transfer
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M19
  Obec: Míkovice
  Popis úseku: místní komunikace z Míkovic podél nádrže k lesu Hlubočku
  Ochrana: dopravní značení
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky, stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005, Hanáček 2019
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M20
  Obec: Osvětimany
  Popis úseku: silnice č. 422 2 km JZ od Osvětiman podél rybníka
  Ohrožené druhy: Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M21
  Obec: Starý Hrozenkov
  Popis úseku: tah obojživelníků přes silnici E50 na hraničním přechodu poblíž nově zbudovaných nádrží
  Ochrana: zábrany a transfer pouze na části rizikového úseku
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: Stovky až tisíce
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M22
  Obec: Zašová
  Popis úseku: úsek v obci
  Ochrana: dopravní značení, zábrany a transfer
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná, Skokan hnědý
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M23
  Obec: Zubří
  Popis úseku: silnice I/18 ve směru Rožnov – Valašské Meziříčí poblíž rybníků v Zubří
  Ohrožené druhy: Ropucha obecná
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: AOPK ČR, 2005
  Typ ověření: Ověřeno

 • Kód úseku: M24
  Obec: Chvalčov
  Popis úseku: U rybníka v areálu lesnické školky
  Počet přejetých: stovky
  Zdroj, datum: ZD Šabršula 2006
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: M25
  Obec: Salaš (Okres Uh. Hradiště)
  Popis úseku: lokalita U rybníka
  Počet přejetých: stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Obecní úřad Salaš 2006
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: M26
  Obec: Bojkovice
  Popis úseku: silnice č. 496 z Bojkovic do Komně, u mostu přes potok Koménka u rybníčka
  Počet přejetých: desítky až stovky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: OÚ Komňa 2006
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: M27
  Obec: Všemina
  Popis úseku: Z obce Všemina k Park hotelu Všemina u vodní nádrže Všemina
  Ohrožené druhy: ropuchy, skokani
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Kristýna Pavelková 2006
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: M28
  Obec: Drnovice
  Popis úseku: od konce obce ve směru na Tichov po odbočku na Ploštinu
  Počet přejetých: desítky
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: Josef Zicha 2006
  Typ ověření: Evidováno

 • Kód úseku: M29
  Obec: Brusné
  Popis úseku: silnice mezi obcemi Bílavsko a Brusné
  Typ tahu: jarní
  Zdroj, datum: OÚ Pacetluky, 2007
  Typ ověření: Evidováno