vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana obojživelníků a plazů

Sledování a ochrana obojživelníků

zaba_ilust.jpgObojživelníci jsou ve střední Evropě považováni za jednu z nejohroženějších skupin obratlovců. Již od poloviny 20. století jsou totiž pozorovány alarmující úbytky. Ještě nedávno souvislý areál rozšíření některých obojživelníků se postupně tříští. Proto jsou realizována konkrétní opatření na jejich ochranu.

Se stále narůstajícím množstvím dopravy dochází každoročně v místech, kde tahové cesty obojživelníků kříží frekventované komunikace, k úhynům tisíců jedinců. Tímto způsobem může dojít i k zániku celých populací. Každoroční zabezpečování takovýchto komunikací a přenášení obojživelníků je nejen způsobem, jak zachránit velké množství obojživelníků, ale i vhodným způsobem zapojení škol, oddílů či jiné mládeže do praktické ochrany přírody.

Další aktivitou provozovanou v rámci tohoto programu je obnova a údržba míst, vhodných k rozmnožování obojživelníků - tedy ochrana drobných tůní jak před přirozeným zazemňováním, tak před zavážením, vysoušením a další negativní činností člověka. Třetí částí programu pak je mapování výskytu jednotlivých druhů obojživelníků. Tyto informace jsou nezbytné pro účelnou ochranu druhů a jejich stanovišť. Nezbytnou součástí programu je osvětová a propagační činnost.

Odborný garant
Mgr. Jaromír Maštera, Tel: 732 877 955, e-mail: mastera.jaromir@gmail.com

http://www.obojzivelnici.wbs.cz

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

 Litratura
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 1: OCHRANA OBOJŽIVELNÍKŮ - Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, 2002

Metodika Českého svazu ochránců přírody - doplněk ke svazku 1: OCHRANA OBOJŽIVELNÍKŮ - Jiří Vojar, 2007

 


Sledování a ochrana plazů

jesterka_ilust.jpgProgram patří k těm mladším - byl vyhlášen teprve v roce 1998. Předcházely mu však různé aktivity na ochranu plazů a jejich stanovišť jednotlivých organizací.

Program se skládá ze dvou hlavních částí - faunistických průzkumů a praktické ochrany plazů. Cílem průzkumů je shromáždit maximum údajů o všech našich druzích plazů. Až do nedávné doby totiž takové údaje pro většinu druhů a oblastí chyběly. Přitom tyto informace jsou pro úspěšnou ochranu druhů a jejich biotopů zcela nepostradatelné. Praktická ochrana se soustřeďuje na vytváření a udržování vhodných lokalit pro výskyt plazů - budování na sucho skládaných kamenných zídek, zajišťování úkrytových možností a míst pro přezimování plazů.

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant
RNDr. Blanka Mikátová, Tel.: 721 861 729, e-mail:  blanka.mikatova@seznam.cz.

  

aktualizace 17.1.2020 | nahoru | tisk print