vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana druhů:
Živá zahrada

kontakt:

ÚVR ČSOP
Michelská 5
140 00 Praha 4

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

více informací


facebook logo

Živá zahrada

POZOR! Živá zahrada má již samostatné webové stránky!

Na www.zivazahrada.cz naleznete aktuální výsledky soutěže, vylepšené mapovací formuláře, novinky o programu a mnohé další. ziva-zahrada-logo.gif

Cílem programu Živá zahrada je motivovat veřejnost k úpravám svých zahrad i pro potřeby volně žijících živočichů. Prostřednictvím Živé zahrady se tak alespoň částečně vrací příroda zpět do blízkosti člověka.

Jak program probíhá

Živá zahrada je soutěž pro každého, kdo má zahrádku a chce jí sdílet s divokými druhy živočichů. Soutěžící na svém pozemku sledují dvakrát ročně v daných termínech výskyt vybraných druhů zvířat. Svá pozorování zaznamenávají do mapovací karty. Bodové ohodnocení je pak úměrné počtu pozorovaných druhů. Zahrady účastníků, kterým se během 3 let podaří získat stanovený počet bodů, získávají titul Živá zahrada. Soutěž je dlouhodobá, proto může soutěžící svoji zahradu postupně přizpůsobovat tak, aby na ní živočichy přilákal. Účastníci dostávají pravidelně rady, jak na to.

Školní zahrady

Zvláštní soutěžní kategorií jsou školní zahrady, které mají určeny vlastní termíny pozorování. Účastnit se může celá škola, třída nebo zájmový kroužek.

Proč?zahrada1.jpg

V posledních letech sledujeme významný úbytek biodiverzity právě v okolí lidských sídlišť. Mnozí živočichové, kteří člověka u jeho sídlišť provázeli po staletí, najednou rychle mizí. Příčiny nejsou zcela známé, ale je zřejmé, že jednou z nejdůležitějších je změna péče o zahrady. V posledním desetiletí lze pozorovat, jak se zahrady stále více izolují neprostupnými ploty, ze zahrad mizí ovocné stromy, vysazují se na nich zdejší přírodě neznámé druhy rostlin, intenzivně se sečou trávníky, používá se více chemických prostředků a nevhodná technika. Často se také na zahrady zavádějí prvky, které jsou živým organismům smrtelně nebezpečné (nevhodně konstruované nádrže s vodou, bazény s kolmými stěnami, průhledné skleněné stěny, ...).

Krátká historie projektu

Český svaz ochránců přírody zahájil program Živá zahrada v roce 2004. O té doby se do soutěže zapojilo již více jak 900 zahrad! 55 zahrad už získalo titul Živá zahrada! 

Nejbližší termín pozorování:

víkend 23. - 28. prosince 2014

pro školy: 15. - 19. prosince 2014

 

Nabízíme metodickou publikaci:

 

Metodika Živá zahradaŽIVÁ ZAHRADA

autoři: Ing. Václav Křivan, Ing. Petr Stýblo

-    71 stran, barevný tisk, množství barevných fotografií
-    16 zásad pro živé zahrady
-    savci, ptáci, obojživelníci, plazi, hmyz na zahradě
-    tipy na výrobu funkčního hmyzího hotelu, domácího ptačího pudingu, podporu bezobratlých v kompostech, podporu opylovačů v zahradách a mnoho dalších rad jak zvýšit biodiverzitu v zahradě

Cena publikace je 110 Kč, pro členy ČSOP 80 Kč.

 

 


aktualizace 19.6.2015 | nahoru | tisk print