vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana druhů:
Norské fondy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

Cíl projektu: 

Projekt je zaměřen na následující druhy zařazené v příslušných kategoriích Červených seznamů:

Timarcha metallica mandelinka EN --˃ ohrožený druh
Pluteus hispidulus štítovka huňatá VU --˃ zranitelný druh
Pluteus umbrosus štítovka stinná VU --˃ zranitelný druh
Boloria euphrosyne perleťovec fialkový VU --˃ zranitelný druh
Russula solaris holubinka sluneční VU --˃ zranitelný druh
Lentinellus castoreus houžovec bobří VU --˃ zranitelný druh
Lacerta agilis ještěrka obecná VU --˃ zranitelný druh
Endomychus coccineus pýchavkovník červcový VU --˃ zranitelný druh
Hericium flagellum korálovec jedlový NT --˃ téměř ohrožený druh
Pogonocherus ovatus kozlíček NT --˃ téměř ohrožený druh
Hymenochaete cruenta kožovka purpurová NT --˃ téměř ohrožený druh
Stictoleptura scutellata tesařík NT --˃ téměř ohrožený druh
Abies alba jedle bělokorá LC --˃ málo dotčený druh
Primula veris prvosenka jarní LC --˃ málo dotčený druh
Hohenbuehelia abietina hlívička jedlová DD --˃ chybí údaje

Cílem projektu je na 3 lesních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití výše uvedených vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu jsou především dosadby cílových druhů dřevin a ochrana výsadeb a zmlazení těchto dřevin před okusem.

Plánované aktivity a jejich harmonogram:

 • výsadba jedle, lípy a jilmu – březen až duben 2022, souběžně umístění dvou oplocenek kolem těchto výsadeb 
 • výsadba dubů vč. individuálních ochran před okusem zvěří – říjen 2022
 • umístění oplocenek pro ochranu buku, jedle a dubu – březen - duben 2022
 • oplocení přirozeného zmlazení jedle – leden až březen 2022
 • kontroly a případné opravy oplocenek – průběžně do konce projektu (duben 2024)
 • výřez náletových dřevin – září 2021 až březen 2022

Organizační zajištění:

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Andrékovics Milerová: petra.milerova@csop.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz 

Partneři projektu:

ZO ČSOP Vlašim - zajišťuje péči o lokality Kupsova skála a Jehliště, 

Hamerský potok, z.s. - zajišťuje péči o lokalitu Jindřišské údolí

Výstupy a publicita projektu:

Práce v terénu

Hamerský potok, z.s.

 • Jindřišké údolí
  • během ledna až března 2022 zde bylo vytvářeno oplocení přirozeného zmlazení jedle o výměře cca 0,5 ha, průběžně probíhají kontroly oplocenky.
  • fotogalerie

ZO ČSOP Vlašim

 • Kupsova skála
 • Jehliště
  • během podzimního období 2022 byly na Jehlišti vysazeny jedle bělokoré (500 ks), lípy srdčité (200 ks) a jilmy horské (200 ks). Kolem vysazených stromů byly umístěny dvě oplocenky, které jsou průběžně kontrolovány.
  • Fotogalerie managementu na Jehlišti

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

 

Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200010

Rozpočet projektu: 1 196 430 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 915 268,95 Kč

Výše dotace SFŽP: 161 518,05 Kč

 

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org 

aktualizace 13.1.2023 | nahoru | tisk print