vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana krajiny:
Blíž přírodě

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Podmínky zařazení do programu Blíž přírodě na rok 2023

V rámci programu Blíž přírodě na rok 2023 je možné podat žádost o podporu do následujících dvou podprogramů – Nové lokality nebo Rekonstrukce. Podrobnější informace k jednotlivým podprogramům naleznete níže.

Program Blíž přírodě je určen základním organizacím Českého svazu ochránců přírody. V případě projektů realizovaných na lokalitách vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu může o podporu žádat i organizace mimo ČSOP.

 

Nové lokality

Cílem programu je zpřístupňování přírodně zajímavých a cenných míst veřejnosti naučnou formou. Program řeší komplexně ucelené území a jeho přírodní hodnotu. Nejsou podporovány mnohakilometrové samoúčelné naučné stezky a rozhledny. Na lokalitách jsou ale vítány kromě informačních tabulí i další interaktivní prvky, které by mohly zaujmout návštěvníky. 

Projekt musí být naplánován tak, aby mohl být dokončen nejpozději do konce října 2023!

 

Žádost

Jako žádost o podporu z programu použijte tento formulář: FORMULÁŘ nové lokality

Vyplněný formulář spolu s povinnými přílohami pošlete elektronicky do 15. 2. 2023 na e-mailovou adresu blizprirode@csop.cz.

Schvalování projektu

Poskytnutí příspěvku schvaluje Ústřední výkonná rada ČSOP. Pro realizaci těchto projektů nebyl stanoven žádný povinný podíl vlastních prostředků. Uhrazeno tedy může být sto procent nákladů. Ne všechny náklady ale musí být uznány.

Smlouva

Pokud bude projekt schválen, bude uzavřena smlouva o propagaci. Ze smlouvy o propagaci vyplývají odlišné podmínky pro zdanění než z obvyklejší smlouvy o dílo. Každý žadatel by se měl s těmito podmínkami ještě před uzavřením smlouvy seznámit.

VZOR SMLOUVY nové lokality (v PDF)

Platba

Záloha ve výši 50 % smluvní ceny bude poskytovateli zaslána na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem po podepsání smlouvy oběma stranami. Doplatek bude poskytovateli vyplacen na základě faktury vystavené poskytovatelem po dokončení realizace projektu.

 

Rekonstrukce

Na lokalitách již dříve zpřístupněných v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě se realizátor smluvně zavázal o ně v budoucnu pečovat a udržovat je funkční. Mělo by tedy docházet ze strany realizátora k pravidelným kontrolám. U lokalit starších pěti let je možné zažádat o finanční příspěvek na rekonstrukci. Žádat o finanční prostředky na rekonstrukci je možné kdykoli během roku. Termín dokončení projektu bude stanoven na základě konzultace s objednatelem a následně uveden ve smlouvě.

Jako žádost využijte formulář ke stažení zde: FORMULÁŘ rekonstrukce

Povinnosti realizátora a objednatele naleznete ve vzoru smlouvy o propagaci zde: VZOR SMLOUVY rekonstrukce (v PDF).

aktualizace 6.1.2023 | nahoru | tisk print