vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana krajiny:
Naše mokřady

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Naše mokřady

Poloha mokřadu

Název mokřadu
Zadej okres
Nejbližší obec
GPS souřadnice (lze odečíst např. z mapy.cz)
Pokud neznáte souřadnice, popište prosím alespoň podrobně polohu mokřadu

Popis mokřadu

Přibližná velikost mokřadu
Je z okraje mokřadu vidět vodní hladina?
je
není
Sem můžete vložit přílohy s fotografiemi, plánkem mokřadu či podobně. Vkládat lze pouze přílohy ve formátu pdf, doc či txt.
Domníváte-li se, že je mokřad ohrožen, popište prosím čím

Zaznamenejte prosím svá pozorování:

V mokřadu či jeho nejbližším okolí jsem pozoroval/a (pokud víte, uveďte i druh, můžete uvést i počet):
vodní ptáci
žáby či jiní obojživelníci
ryby
vážky
jiní zajímaví živočichové
vodní rostliny
Datum pozorování

Mapovatel:

jméno a příjmení
kontaktní adresa
e-mailová adresa
kontaktní telefon
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly až do odvolání zpracovávány ČSOP jako správcem se sídlem Praha 4, Michelská 5 za účelem vyhodnocení tohoto programu a zasílání informačních materiálů o ČSOP.