vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Stanice pro handicapované živočichy

Stanice pro handicapované živočichy pečují o zraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy. Důležitou součástí jejich činnosti je však i ekologická výchova a osvěta. Jejím cílem je šířit povědomí o tom, jak se v případě nalezeného zraněného zvířete zachovat, a zejména jak takovýmto zraněním předcházet (neb velká část jich vzniká z nevědomosti či lhostejnosti lidí). Většina záchranných stanic má i expoziční části s trvale handicapovanými jdinci přístupné veřejnosti.

Podrobné informace o záchranných stanicích včetně kontaktů na ně naleznete na samostatných stránkách www.zvirevnouzi.cz.

aktualizace 8.4.2013 | nahoru | tisk print