vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ekologická výchova:
Ukliďme svět

kontakt:

ÚVR ČSOP
Michelská 5
140 00 Praha 4

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

více informací


facebook logo

Jak na to

Na této stránce přinášíme rady místním organizátorům, kteří se do kampaně chtějí zapojit uspořádáním vlastní akce. Chcete-li se zapojit jako účastník, přehled již nahlášených akcí naleznete zde

Příprava

 Ukliďme svět - ilustrační foto 2014> Vyberte lokalitu, kterou byste chtěli uklidit. Zvažte, zda Vám na ni stačí síly. Jestli zvládnete odklidit černou skládku nebo jen vysbírat odpadky z parku.

> Domluvte se s vlastníkem nebo správcem pozemku o tom, že na daném místě budete pořádat úklidovou akci.

> Stanovte pokud možno s dostatečným předstihem termín úklidu, aby se o akci doslechlo co nejvíce lidí a udělali si čas. Vyvarujte se toho, aby se Váš termín úklidu překrýval s jinou akcí (kulturní, sportovní, ...) v blízkém okolí. Určete přesně čas a místo, kde se účastníci sejdou.

> Dejte nám o Vaší akci vědět. Pomůžeme Vám zajistit některé pomůcky k akci (pytle na odpad, univerzální zvací plakáty v PDF nebo ve Wordu WORDu, drobné odměny pro účastníky, metodické brožurky) a v případě potřeby poradíme s organizací akce. Zde naleznete potřebný formulář.

Propagace

> Z informačního zpravodaje měst. obvodu Plzeň 2 - SlovanySnažte se o co největší publicitu. Na množství zúčastněných osob do značné míry závisí úspěch celé akce. Oslovte své známé, dejte o akci vědět lidem v obci. Kontaktujte zájmové skupiny a sportovní kluby ve Vašem okolí.

> Je nadmíru užitečné, zapojit do akce školy, neboť ekologické osvěty není nikdy dost. Děti si mohou aktivním úklidem znečištěného okolí vštípit do podvědomí pozitivní vztah k životnímu prostředí.

> Dobře zvažte, kolik budete potřebovat pytlů na odpadky, nářadí apod. Nepodceňte počet účastníků.

> O podporu se nebojte požádat místní zastupitelstvo či starostu obce. Možná budete překvapeni, jak úřady při takovýchto akcích vycházejí vstříc. Mít obec uklizenou a čistou je přece i v jejich zájmu.

> Prosíme, používejte logo Clean Up the World všude, kde to půjde. Všechny informační a propagační materiály vydané organizátory akcí Clean Up the World by měly nést logo této mezinárodní kampaně. Je to významné z hlediska podpory a jednotnosti kampaně.

Průběh akce

> Snažte se odpad třídit a zajistit jeho odvoz do sběrných surovin nebo sběrných dvorů. Smíšený odpad patří na řízenou skládku. O způsobu odvozu se dohodněte s místním úřadem, Sběrnými surovinami, místními podniky apod.

Úlovky ZO ČSOP Lubno> Pokud máte možnost, zajistěte fotodokumentaci celé akce. Pomůže Vám při zhodnocení výsledků i propagaci příští akce.

> Dohlédněte na bezpečnost celé akce. Je nezbytné, aby účastníci měli ochranné rukavice, pevnou obuv a odpovídající oděv. Zejména dávejte pozor na děti. Upozorněte je na nebezpečí, která by je při styku s odpadky mohla ohrozit (ostré předměty, odhozené injekční stříkačky apod.) Vyvarujte je zvedání těžkých věcí a manipulaci s nebezpečnými předměty.

> Vaší kampaň můžete velmi dobře podpořit zajímavými doprovodnými akcemi. Zvažte uspořádání besedy s odborníkem, výstavy o tříděném odpadu, zábavného večera, ...

> Pokud nechcete využít plakáty od nás, vytvořte si svoje vlastní, na kterých se veřejnost dozví, co plánujete. Letáčky umístěte do škol a na tradiční veřejná místa. Publikujte v regionálním tisku, nabídněte rozhovor místní rozhlasové či televizní stanici. Pozvěte redaktory přímo na "Clean up" akci. Po jejím skončení informujte média a veřejnost o výsledcích, množství odpadů a způsobu likvidace, aby zaznamenaly pozitivní změny. Budeme rádi, když budete o výsledcích informovat i nás.

aktualizace 30.4.2015 | nahoru | tisk print