vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Vydavatelská činnost:
Ostatní tiskoviny

  kontakt:

  ČSOP
  Michelská 48/5
  140 00 Praha 4
  IČ: 00103764
  DIČ: CZ00103764

  tel.: 222 516 115,
  tel.: 222 511 496
  email: info@csop.cz

  fakturační údaje

  kontakty na kancelář


  facebook logo

  Metodiky ČSOP

  metodiky-ilust.gifSoučasná řada Metodik Českého svazu ochránců přírody vychází od roku 1991. Příručky mají formát A5. Metodické příručky dostávají po vydání všechny ZO ČSOP zdarma. Ostatní zájemci si je mohou zakoupit u vydavatele, v omezeném množství též v Kanceláři ÚVR ČSOP v Praze. Tam lze také veškeré metodické příručky zapůjčit.

  Dostupné metodiky můžete také zakoupit v e-shopu ČSOP obchudekcsop.cz

   

  Další publikace vydané ČSOP naleznete zde.

   

  Údaje o ceně a dostupnosti jednotlivých metodik platí pro aktuální stav v Kanceláři ÚVR ČSOP. V případě zájmu o metodiku s označením "rozebráno", doporučujeme obrátit se ještě s dotazem přímo na uvedeného vydavatele.

  Metodická řada ČSOP

  Svazek 35: Metodika sledování výskytu plazů v České republice (Mojmír Vlašín, Blanka Mikátová)
  Svazek 34: Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum (Pavel Čech - editor)
  Svazek 33: Ježci (Zuzana Pokorná)
  Svazek 32: Ochrana velkých šelem v ČR (Petr Stýblo - editor)
  Svazek 31: Jak a proč se nabát (podvojného) účetnictví (Miluše Geussová, Erik Geuss)
  Svazek 30: Ochrana netopýrů (Mojmír Vlašín, Ivana Málková)
  Svazek 29: Naši dravci a sovy a jejich praktická ochrana (Otakar Závalský)
  Svazek 28: Čmeláci (Miroslav Pavelka, Vladimír Smetana)
  Svazek 27: Ornitologické tabulky (Jiří Mlíkovský)
  Svazek 26: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana (kolektiv – vydala Společnost pro ochranu motýlů)
  Svazek 25: Pozemkové spolky: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví (Ladislav Ptáček, Pavel Pešout)
  Svazek 24: Hospodaříme s MOPíky - minimum vedoucího dětského kolektivu (Jana Stibralová)
  Svazek 23: Stříbrná nit (Michal Kulík)
  Svazek 22: Jedeme na tábor - Michal Kulík
  Svazek 21: Péče o netopýry (Helena Jahelková, Pavlína Hájková, Anna Bláhová)
  Svazek 20: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků (Petr Zasadil - editor)
  Svazek 19: Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin (Pavel Klecov, Vojtěch Řezníček, Josef Sus, Václav Tetera)
  Svazek 18: Ochrana horských a podhorských toků - Úvod do studia jejich biocenóz (Aloisie Poulíčková a kol.)
  Svazek 17: Ochrana vodních měkkýšů (Luboš Beran)
  Svazek 16: Přehlížená krása - malý průvodce světem mechorostů (Magda Zdražílková)
  Svazek 15: Ochrana ptáků před zraněním na venkovních elektrických vedeních (Ivo Otáhal a kol.)
  Svazek 14: Křídlatka (Josef Pašek, Jiří Brabec, Václav Somol, Markéta Purmová)

  Svazek 13:

  Jak na bažantnice? (Pavel Křížek, Pavel Pešout)
  Svazek 12: Čechy nad zlato (Petr Skála - editor)
  Svazek 11: Potravní ekologie našich dravců a sov (Jiří Mlíkovský)
  Svazek 10: Ochrana ryb a mihulí (Lubomír Hanel)
  Svazek 9: Vážky - výzkum a ochrana (Lubomír Hanel, Jiří Zelený)
  Svazek 8: Ochrana biodiverzity malých vodních toků (Lubomír Hanel, Pavel Pešout - editoři)
  Svazek 7: Bolševník velkolepý (Václav Somol, Josef Pašek, Merkéta Purmová, Jiří Krupička)
  Svazek 6: Strom ve městě II. (Jaroslav Kolařík)
  Svazek 5: Strom ve městě (Jaroslav Kolařík)
  Svazek 4: Ohrožené odrůdy ovocných dřevin (Václav Tetera)
  Svazek 3: Labutě, bílé skvosty naší přírody (kol.)
  Svazek 2: Ochrana živočichů v ČR (kol.)
  Svazek 1:

  Ochrana obojživelníků (Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín)
  Obojživelníci a doprava

  Svazek 35

  metodika35.jpg

  METODIKA SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU PLAZŮ V ČESKÉ REPUBLICE
  Mojmír Vlašín, Blanka Mikátová

  Vydala ZO ČSOP Veronica Brno v roce 2007

  • mapování a monitoring plazů
  • metody studia plazů v terénu
  • druhy plazů
  • seznam literatury

  Cena 66 Kč, pro členy ČSOP 33 Kč.

   

   

   

  Svazek 34

  metodika34.jpg

  LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ (ALCEDO ATTHIS),
  JEHO OCHRANA A VÝZKUM
  Pavel Čech - editor

  Vydala ZO ČSOP Alcedo Vlašim v roce 2007

  • 108 stran, barevný tisk, 16 stran barevné přílohy, barevné fotografie, kresby, mapy, tabulky, grafy
  • charakteristika populace ledňáčka říčního
  • potrava ledňáčka říčního
  • ohrožení a právní ochrana
  • metodika výzkumu
  • určování věku a pohlaví
  • sledování potravní biologie ledňáčka říčního
  • vytváření nových hnízdních příležitostí
  • péče o poraněné a jinak handicapované ledňáčky
  • ledňáček říční v environmentální výchově mládeže


  Cena 66 Kč, pro členy ČSOP 33 Kč. Vyprodáno!

   

  Svazek 33

  metodika33.jpgJEŽCI
  Zuzana Pokorná

  Vydala ZO ČSOP Veronica Brno v roce 2005

  • 40, černobílý tisk, 18 fotografií, 1 černobílá kresba
  • biologie ježka
  • kdy potřebuje ježek naši pomoc
  • péče o ježka
  • jak přilákat ježka na zahradu (a jak ho tam udržet)
  • ježek a legislativa

  PUBLIKACE JE ROZEBRÁNA

   

   

  Svazek 32

  metodika32.jpgOCHRANA VELKÝCH ŠELEM
  V ČESKÉ REPUBLICE
  Petr Stýblo (editor)

  Vydala Ústřední výkonná rada ČSOP Praha v roce 2005

  • 100 stran, barevný tisk, velké množství barevných fotografií a kreseb, přílohy
  • základní charakteristika našich velkých šelem
  • proč se k nám šelmy šíří
  • poznávání šelem v přírodě
  • velké šelmy a jimi způsobované škody
  • možnosti ochrany majetku před šelmami
  • ochrana šelem = vyvracení mýtů

  Vydání publikace podpořila Agentura ochrany přírody a krajiny a Českomoravská myslivecká jednota. Vydáno v rámci programu Ochrana biodiverzity podporovaného Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s.p.

  Cena 80 Kč, pro členy 35 Kč.

   

  Svazek 31

  metodika31.jpgJAK A PROČ SE NEBÁT
  (PODVOJNÉHO) ÚČETNICTVÍ
  Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss

  • 32 stran, černobílý tisk, přílohy
  • co je podvojné účetnictví
  • účetní doklady
  • účet, účtová osnova
  • jak se účtuje
  • základní účetní dokumenty
  • účetní a daňové výkazy
  • přechod z jednoduchého na (podvojné) účetnictví

   

  Svazek 30

  metodika30.pngOCHRANA NETOPÝRŮ
  Mojmír Vlašín, Ivana Málková

  Vydala ZO ČSOP Veronica Brno v roce 2004

  • 80 stran, plnobarevný tisk, 16 fotografií, 4 černobílé kresby, 9 celostránkových grafických tabulí s obrázky jednotlivých druhů a mapkami rozšíření
  • zajímavosti ze života netopýrů a vrápenců, klíč k určování druhů, možnosti jejich ochrany
  • červený seznam netopýrů, zákonné normy na ochranu netopýrů
  • co dělat při nálezu netopýra, kontakty na Národní síť záchranných stanic pro handicapované živočichy
  • karta k mapování netopýrů
  • soupis literatury
  • test znalostí o netopýrech

  Vydáno ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, za finanční spoluúčasti Ministerstva životního prostředí ČR

  Cena 66 Kč, pro členy ČSOP 33 Kč.


  Svazek 29

  metodika29.pngNAŠI DRAVCI A SOVY A JEJICH PRAKTICKÁ OCHRANA – Otakar Závalský

  Vydala ZO ČSOP Nový Jičín v roce 2004

  • 80 stran, 35 černobílých kreseb, 16 barevných kreseb siluet dravců, 33 barevných vážek, 26 map rozšíření jednotlivých druhů
  • popis výskytu, možného ohrožení a způsobů ochrany jednotlivých u nás hnízdících druhů dravců a sov
  • ochrana dravců a sov před úrazy na sloupech vysokého napětí, ochrana a údržba hnízdišť, budky pro dravce a sovy

  Vydáno za finančního přispění Lesů české republiky, s.p.
  a Ministerstva životního prostředí ČR

  PUBLIKACE JE ROZEBRÁNA

  Svazek 28

  metodika28.pngČMELÁCI
  Miroslav Pavelka, Vladimír Smetana

  Vydala 76/03 ZO ČSOP Valašské Meziříčí v roce 2003
  (2. vydání)

  • 106 stran + 8 stran fotografické přílohy, 52 názorných kreseb, grafy, tabulky, 17 barevných fotografií v příloze
  • rozšíření čmeláků a pačmeláků ve světě a u nás, morfologie, chování čmeláků a pačmeláků, ohrožení a ochrana čmeláků
  • pozorování a pokusy, chov čmeláků
  • klíč k určování čmeláků a pačmeláků
  • obsáhlý soupis literatury

  PUBLIKACE JE ROZEBRÁNA


  Svazek 27

  metodika27.pngORNITOLOGICKÉ TABULKY
  Jiří Mlíkovský

  Vydala ZO ČSOP Vlašim v roce 2003

  • 48 stran
  • první část publikace tvoří do tabulky zpracované základní údaje o všech u nás se vyskytujících abecedně řazených druzích ptáků (rozšíření, počet hnízdících párů, zimní populace, tělesné míry a váhy, doba hnízdění, snůška, doba sezení na vejcích, setrvání mláďat na hnízdě, zákonná ochrana u nás a v EU, vztah k zákonu o myslivosti a zákonu CITES), vycházející z nejaktuálnějších výzkumů
  • ve druhé části je pak tabulka řazená systematicky s možností doplňování vlastního pozorování
  • doplněno o přehled vzácných zatoulanců, seznam literatury, rejstřík českých a latinských jmen ptáků

  Cena 66 Kč, pro členy ČSOP 50 Kč. Vyprodáno!


  Svazek 26

  metodika26.pngMOTÝLI ČESKÉ REPUBLIKY: Rozšíření
  a ochrana – Jiří Beneš, Martin Konvička, Zbyněk Havelda, Alois Pavličko, Vladimír Vrabec, Zdeněk Weidenhoffer


  Vydala Společnost pro ochranu motýlů Praha v roce 2002

  • 862 stran (2 svazky), plnobarevné, bohatě ilustrované
  • úvodní kapitoly věnované obecně problematice denních motýlů, jejich etologie, biologie a dosavadním výzkumům u nás, způsobům mapování a zpracování dosavadních literárních pramenů
  • těžištěm knihy podrobné popisy jednotlivých druhů denních motýlů, žijících u nás, jejich výskytu, ohrožení a možností ochrany včetně návrhu managementu lokalit jejich výskytu, doplněné fotografiemi jednotlivých druhů a síťovými mapami rozšíření
  • souhrny ohrožení a možností ochrany motýlů, managementu různých typů biotopů
  • anglické shrnutí jednotlivých kapitol
  • obsáhlý soupis literatury a rejstříky

  PUBLIKACE JE ROZEBRÁNA


  Svazek 25

  metodika25.pngPOZEMKOVÉ SPOLKY: spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví – Ladislav Ptáček, Pavel Pešout

  Vydala Ústřední výkonná rada ČSOP Praha v roce 2001

  • 112 stran, 10 ilustračních fotografií, grafy a tabulky, vzorové dokumenty
  • dosavadní zkušenosti pozemkových spolků v ČR, výsledky programu "Místo pro přírodu" za první 3 roky existence, možné zdroje financování pro pozemkové spolky, výběr a posuzování možné akvizice, práce s vlastníky
  • těžištěm knihy jsou překlady materiálů pozemkových spolků z Velké Británie (akvizice) a USA (práce s vlastníky), upravené a doplněné pro naše podmínky
  • 9 příloh obsahuje především užitečné adresáře (akreditované pozemkové spolky, pracovišť správ CHKO a NP, AOPK, SFŽP, …) , návrh Dobrovolné dohody a smlouvy o věcném břemenu a předkupním právu
  • anglický a německý souhrn

  Cena 55 Kč, pro členy ČSOP 44 Kč, klíčové kapitoly ke stažení v pdf zde:

  Ostatní části publikace mají dnes již pouze historický význam, v případě vážného zájmu rádi v pdf zašleme.

   

  Svazek 24

  metodika24.pngHOSPODAŘÍME S MOPÍKY
  minimum vedoucího dětského kolektivu
  Jana Stibralová

  Vydalo Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP Praha v roce 2000

  • 32 stran, 8 černobílých reprodukcí (kopie účetních dokladů)
  • základy oddílového účetnictví - nejdůležitější právní předpisy, účetní doklady, rozpočet, příjmy a výdaje, vyúčtování akce, dotace a dary
  • doplněno vzory některých dokumentů (objednávka, rozpočet, seznam účastníků akce, darovací smlouva)

  Rozebráno

   

  Svazek 23

  metodika23.pngSTŘÍBRNÁ NIT - Michal Kulík

  Vydalo Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP Praha v roce 2000

  • 24 stran, 34 černobílých reprodukcí materiálů ze soutěže (obrázky, fotografie, texty)
  • shrnutí námětů 9. ročníku soutěže Stříbrná nit (náměty a úkoly pro celoroční činnost oddílů mladých ochránců přírody)
  • doplněno malým ochranářským testíčkem

  Rozebráno

   

  Svazek 22

  JEDEME NA TÁBOR - Michal Kulík

  Dosud nevyšlo.

   

  Svazek 21

  PÉČE O NETOPÝRYMetodika č. 21

  Helena Jahelková, Pavlína Hájková, Anna Bláhová 

  Vydala ZO ČSOP Nyctalus v roce 2009

  • 113 stran, barevný tisk, velké množství fotografií, přílohy
  • základní informace o netopýrech
  • péče o nalezené netopýry
  • veterinární péče
  • užitečné kontakty
  • seznam literatury

  Rozebráno

   

  Svazek 20

  metodika20.pngPTAČÍ BUDKY a další způsoby zvyšování
  hnízdních možností ptáků
  Petr Zasadil (editor)

  Vydala Ústřední výkonná rada ČSOP Praha v roce 2001

  • 136 stran, 30 názorných obrázků k výrobě budek, hnízdních podložek, hnízdních nor, 6 tabulek
  • hnízdní budky a polobudky (typy, výroba, vyvěšování, ochrana, čištění), popisy druhů hnízdících v budkách, další obyvatelé ptačích budek (vosy, čmeláci, savci)
  • další možnosti zvyšování hnízdních možností - hnízdní podložky a umělá hnízda (čápi, vlaštovky a jiřičky, dravci), hnízdní stěny a nory (ledňáčci, břehule, vlhy, bělořiti), křoviny pro hnízdění ptáků, úpravy rybníků a umělé hnízdní ostrovy
  • populační a právní aspekty zvyšování hnízdních možností (včetně seznamu chráněných druhů ptáků)
  • obsáhlý seznam literatury

  Rozebráno

  Svazek 19

  metodika19.pngOŠETŘOVÁNÍ STARÝCH A VÝSADBA
  NOVÝCH OVOCNÝCH DŘEVIN
  Pavel Klecov, Vojtěch Řezníček, Josef Sus,
  Václav Tetera

  Vydala ZO ČSOP Bílé Karpaty Veselí nad Moravou ve spolupráci s Ústřední výkonnou radou ČSOP Praha v roce 1999

  • 44 stran, 10 černobílých a 25 barevných fotografií, 10 kreseb
  • údržba starých stromů - způsoby a technika řezu, udržovací a zmlazovací řez u jednotlivých druhů ovocných dřevin, speciální zásahy a ošetření (dutiny, dřevokazné houby, statická vazba) - podrobněji též Metodika č. 6
  • výsadba nových stromů - výběr pozemku, doba výsadby, technika výsadby, nároky jednotlivých ovocných druhů, výběr podnoží, roubování
  • sadařské nářadí a pomůcky, výběr z literatury

  Rozebráno  Svazek 18

  metodika18.pngOCHRANA HORSKÝCH A PODHORSKÝCH
  TOKŮ - Úvod do studia jejich biocenóz
  Aloisie Poulíčková a kol.

  Vydala ZO ČSOP Vlašim v roce 1998

  • 128 stran, 44 černobílých obrázků a 33 celostránkových černobílých tabulí
  • charakteristika horských a podhorských toků, základní fyzikálně chemické parametry vod a jejich měření, ochrana horských a podhorských toků
  • těžiště metodiky je v popisu jednotlivých skupin organismů, obývajících horské a podhorské toky (sinice a řasy, mechorosty, květena, zoobentos, mihule a ryby, ostatní obratlovci), metodách jejich odběru, určování a popisech a nákresech nejdůležitějších druhů
  • kniha je doplněna o slovníček odborných výrazů a obsáhlý soupis literatury

  Cena 94 Kč, pro členy ČSOP 88 Kč.  Svazek 17

  metodika17.pngOCHRANA VODNÍCH MĚKKÝŠŮ - Luboš Beran

  Vydala ZO ČSOP Vlašim v roce 1998

  • 113 stran, 7 černobílých kreseb, 71 černobílých fotografií, 16 map síťového mapování ČR
  • obecná část obsahuje názvosloví vodních měkkýšů, kapitoly o jejich biologii, ekologii a rozšíření, krátkou stať o sběru a určování vodních měkkýšů, popisuje jejich ohrožení a ochranu (včetně červeného seznamu) a doplněna je o graficky provedený určovací klíč
  • těžištěm knihy je přehled vodních měkkýšů s jejich popisem, rozšířením, stanovištěm, biologií druhu a jeho ohrožením
  • přehled literatury
  • vložená mapovací karta

  Cena 110 Kč, pro členy ČSOP 88 Kč.


  metodika16.png Svazek 16

  PŘEHLÍŽENÁ KRÁSA - malý
  průvodce světem mechorostů
  Magda Zdražílková

  Vydala ZO ČSOP Armillaria Liberec ve spolupráci s Aquarius Praha v roce 1997

  • 52 stran, 17 černobílých kreseb + 10 určovacích tabulí
  • první část knihy obsahuje obecné kapitoly - co je to mech, charakteristika jednotlivých skupin mechorostů, stanoviště mechorostů, význam mechorostů, sběr mechů do herbáře
  • v druhé polovině knihy najdete stručné popisy nejdůležitějších druhů našich mechů
  • doplněno přehledem literatury a rejstříky českých a vědeckých jmen mechorostů

  Rozebráno

  Svazek 15

  metodika15.pngOCHRANA PTÁKŮ PŘED ZRANĚNÍM
  NA VENKOVNÍCH ELEKTRICKÝCH
  VEDENÍCH
  I. Otáhal a kol.

  Vydala ZO ČSOP Nový Jičín v roce 1997

  • 44 stran + 6 stran barevných fotografií, 9 nákresů v textu
  • publikace podrobně popisuje rizika, která představuje pro naše ptáky (především dravce) elektrické vedení, současnou situaci v ČR a možnosti ochrany (zejména technické řešení stožárů elektrického vedení, minimalizující rizika poranění)
  • doplněn je seznam literatury a informace o odborných programech ČSOP (nejen) na ochranu dravců

  Rozebráno


  Svazek 14

  metodika14.pngKŘÍDLATKA (Reynoutria sp.)
  Josef Pašek, Jiří Brabec, Václav Somol, Markéta Purmová

  Vydala ZO ČSOP Radnice v roce 1996

  • 12 stran, 3 černobílé obrázky
  • popis jednotlivých druhů křídlatek, nebezpečnost křídlatky, metody likvidace křídlatky
  • vložená mapovací karta rozšíření křídlatky s nákresy rozlišovacích znaků jednotlivých druhů
  • doplněno seznamem doporučené literatury a metodikou mapování výskytu

  Rozebráno


  Svazek 13

  metodika13.pngJAK NA BAŽANTNICE?
  Pavel Křížek, Pavel Pešout

  Vydala ZO ČSOP Vlašim v roce 1996

  • 25 stran, 6 černobílých fotografií, 2 grafy
  • kniha shrnuje negativní vlivy bažantnic na naší přírodu a možnosti obrany proti nim
  • co je to bažantnice, metody likvidace predátorů v bažantnicích, právní rozbor problematiky, obrana proti bažantnicím, příčiny vymizení bažantů z přírody
  • v příloze adresář referátů životního prostředí OÚ a oblastních inspektorátů ČIŽP

  Rozebráno


  Svazek 12

  metodika12.pngČECHY NAD ZLATO
  Petr Skála (editor)

  Vydala ZO ČSOP Louňovice pod Blaníkem v roce 1996

  • 60 stran
  • ložiska zlata v České republice (včetně přehledu průzkumných území), technologie úpravy zlatých rud a jejich rizika, právní aspekty prospekce zlata v ČR, problémy s těžbou zlata ve světě

  Rozebráno


  Svazek 11

  metodika11.pngPOTRAVNÍ EKOLOGIE NAŠICH
  DRAVCŮ A SOV
  Jiří Mlíkovský

  Vydala ZO ČSOP Vlašim v roce 1998

  • 108 stran, 10 tabulek, 2 grafy, 58 černobílých obrázků kosterních pozůstatků kořisti
  • spotřeba potravy (metabolizmus, spotřeba potravy u jednotlivých druhů), lov kořisti, zpracování kořisti (včetně orientačních rozměrů vývržků), složení potravy, potravní sítě a populační dynamika, výzkum potravy (terénní metody, určování potravy, výpočet různorodosti potravního spektra), potrava jednotlivých druhů našich dravců a sov, ochrana dravců a sov
  • obsáhlý soupis literatury
  • anglický a německý souhrn

  Cena 121 Kč, pro členy ČSOP 107 Kč. Vyprodáno!

   

  Svazek 10

  metodika10.pngOCHRANA RYB A MIHULÍ
  Lubomír Hanel

  Vydala ZO ČSOP Vlašim v roce 1995

  • 140 stran, 12 černobílých kreseb + 19 obrazových tabulí, 23 tabulek
  • legislativa na ochranu ryb, ochrana biotopů ryb a mihulí (kvalita vody, fyzikálně chemické změny vodního prostředí, toxické látky ve vodním prostředí, úpravy toků), červený seznam ryb a mihulí, ohrožení jednotlivých druhů, možnosti aktivní ochrany ohrožených druhů, introdukce ryb
  • kniha je doplněna obrazovým určovacím klíčem ryb a mihulí a obsáhlým přehledem literatury
  • anglický souhrn

  Cena 110 Kč, pro členy ČSOP 66 Kč.  Svazek 9

  metodika09.pngVÁŽKY - výzkum a ochrana
  Lubomír Hanel, Jiří Zelený

  Vydala ZO ČSOP Vlašim v roce 2000 (2. rozšířené vydání)

  • 240 stran, 287 černobílých kreseb, 42 barevných fotografií vážek, síťová mapa ČR
  • obecná část - nomenklatura a systém vážek, morfologie vážek, biologie a ekologie vážek, metody sledování vážek, chov larev a dospělců, preparace a dokumentace vážek
  • klíč k určování dospělců vážek v ČR
  • přehled našich druhů vážek (popis, biologie, rozšíření v ČR, stupeň ohrožení)
  • obsáhlý seznam literatury, anglický souhrn

  Cena 88 Kč, pro členy ČSOP 81 Kč.

   

  Samostatná příloha

  metodika09-pril.png

  Klíč k určování exuvií evropských druhů vážek (Ondata) podřádu (Anisoptera)

  • Formát A4

   

   

   

  Cena 110 Kč, pro členy ČSOP 99 Kč.


  Svazek 8

  metodika08.pngOCHRANA BIODIVERZITY MALÝCH VODNÍCH TOKŮ
  Lubomír Hanel, Pavel Pešout (editoři)

  Vydala ZO ČSOP Vlašim v roce 1995

   

  • sborník referátů z vědecko-ochranářského semináře, konaného 27.- 29. října 1994 v Roudném u Vlašimi

   

  Rozebráno


   

  metodika08-2OCHRANA BIODIVERZITY DROBNÝCH STOJATÝCH VOD II.
  Lubomír Hanel, Pavel Pešout (ed.)

  Vydala ZO ČSOP Vlašim v roce 1996

   

  • Sborník z vědecko - ochranářského semináře vydaný k 25. výročí podepsání Ramsarské konvence konaného v Jizbici u Vlašimi, 18. - 20. října 1996  Cena 66 Kč,
  pro členy ČSOP 55 Kč.

   
  Svazek 7

  metodika07.pngBOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ
  (Heracleum mantegazzianum)
  Václav Somol, Josef Pašek, Merkéta Purmová, Jiří Krupička

  Vydala ZO ČSOP Radnice ve spolupráci se ZO ČSOP Silvatica Brejl a ZO ČSOP Tachov v roce 1995

   

  • 10 stran, vložený mapovací list
  • publikace se zabývá problematikou jedné z nejvýznamnějších invazních rostlin u nás (popis, způsob šíření, zdravotní rizika, ekologické škody a především možnosti a způsoby likvidace)
  • doplněno seznamem doporučené literatury a metodikou mapování výskytu

   

  Rozebráno


  Svazek 6

  metodika06.jpg

  PÉČE O DŘEVINY MIMO LES - II.

  Jaroslav Kolařík a kol.

  Vydala ZO ČSOP Vlašim v roce 2003

   

  • 720 stran, černobílé fotografie, kresby, tabulky
  • 48 stran přílohy barevných fotografií chorob a škůdců dřeviny (houby a hmyz)
  • druhá část dvoudílné publikace se zabývá především základy anatomie a fyziologie dřevin, hodnocení stravu stromů, hodnocením trvalé zeleně, právní úpravou péče o stromy a chorobami a škůdci dřevin
  • kniha je doplněna přehledem použité literatury a rejstříkem odborných názvů, rejstříkem názvu patogenů a terminologickým slovníčkem

   

  Vydáno za podpory AOPK ČR

  Cena 693 Kč, pro členy ČSOP 660 Kč.

   

  Svazek 5

  metodika05.jpg

  PÉČE O DŘEVINY MIMO LES - I.
  Jaroslav Kolařík a kol.

  Vydala ZO ČSOP Vlašim v roce 2003

   

  • 261 stran, 50 stran příloh, barevné i černobílé fotografie, kresby, tabulky
  • první část dvoudílné publikace se zabývá především základy morfologie a nomenklatury dřevin, dřevinami jako biotopem, vlivům stromů na prostředí měst, významu a funkci dřevin v krajině, výsadbou dřevin, jejich ošetřením a konzervací či technikou výškových prací
  • kniha je doplněna přehledem použité literatury a rejstříkem odborných názvů

  Vydáno za podpory Správy CHKO ČR

   

  Rozebráno

  Svazek 4

  metodika04ZÁCHRANA STARÝCH A KRAJOVÝCH ODRŮD OVOCNÝCH DŘEVIN
  Václav Tetera

  Vydala ZO ČSOP Bílé Karpaty Veselí nad Moravou v roce 2003

   

  • 80 stran, barevné obrázky
  • úvodní kapitoly se zabývají problematikou genetických zdrojů užitkových rostlin, způsoby konzervace genofondu ovocných plodin, literaturou o místních a lokálních odrůdách v Čechách, genofondovými sbírkami na území ČR a jejich cíli.
  • metodická část vysvětluje hlavních pomologické pojmy, metody výzkumu, sběru a dokumentace pomologického materiálu
  • praktická část zahrnuje výběr ploch pro genofondové sady, výběr materiálu pro rozmnožování, množení, výsadbu a údržbu ovocných dřevin (viz též Metodika č. 19)
  • v závěru knihy výběr pomologické literatury

   

  Cena 66 Kč, pro členy ČSOP 55 Kč. Vyprodáno!

  Svazek 3

  metodika03.pngLABUTĚ, bílé skvosty naší přírody
  kolektiv

  Vydala Ústřední výkonná rada ČSOP Praha v roce 1993

   

  • 40 stran
  • život labutí, metody výzkumu labutí, ochrana labutí v přírodě (přikrmování, ochrana hnízdišť, ochrana zimovišť), úrazy a onemocnění labutí, chov labutí

   

  Rozebráno

  Svazek 2

  metodika02.pngOCHRANA ŽIVOČICHŮ V ČR
  kolektiv

  Vydala Ústřední výkonná rada ČSOP Praha ve spolupráci s Českým ústavem ochrany přírody Praha v roce 1992

   

  • 180 stran, 24 černobílých fotografií, 19 kreseb
  • základní fakta o možnostech ochrany jednotlivých skupin živočichů - měkkýšů (včetně miniatlasu lastur a ulit), raků (rozlišení jednotlivých druhů, mapovací karty), mravenců rodu Formica, čmeláků a samotářských včel (včetně bionomie významných druhů samotářských včel), sršňů, motýlů, brouků, mihulí (podrobněji viz Metodika č. 10), obojživelníků (podrobněji viz Metodika č. 1), plazů (včetně přehledu našich druhů), ptáků (podrobněji viz Metodika č. 20), ježků a netopýrů.
  • seznamy základní literatury u jednotlivých kapitol

   

  Rozebráno

  Svazek 1

  metodika01-3v.pngOCHRANA OBOJŽIVELNÍKŮ
  Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín

  Vydalo Ekocentrum Brno pro ZO ČSOP Veronica v roce 2002
  (3. upravené a doplněné vydání)

   

  • 140 stran, 8 černobílých a 9 barevných fotografií, 16 kreseb, 10 map
  • základní informace o jednotlivých druzích našich obojživelníků, jejich rozšíření a mapování jejich výskytu
  • nároky obojživelníků na životní prostředí
  • možnosti ochrany obojživelníků (úpravy a budování vhodných vodních ploch, rizikové plochy a možnosti eliminace jejich vlivu) se zvláštním zřetelem na ochranu obojživelníků v době tahu
  • publikace doplněna možnostmi financování akcí na ochranu obojživelníků, právními aspekty ochrany obojživelníků, rozsáhlým seznamem doporučené literatury a důležitými adresami

  Rozebráno

   

  Doplněk ke svazku 1

  OBOJŽIVELNÍCI A DOPRAVA
  Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín

  Vydala ZO ČSOP Veronica v roce 2004

  • 99 stran, 2 černobílé fotografie, 3 grafy, 19 tabulek, 2 mapy. Tato publikace navazuje na knížku Ochrana obojživelníků od stejných autorů, a je jejím doplňkem.
  • základní informace o typech migrací
  • přehled dosud evidovaných úseků
  • metody ochrany obojživelníků na silnicích.

   

  Rozebráno

  Doplněk ke svazku 1

  OCHRANA OBOJŽIVELNÍKŮmetodika1-doplnek.png
  Jiří Vojar

  Vydala ZO ČSOP Hasina Louny v roce 2007

  • 155 stran, 18 černobílých fotografií, 1 kresba, 1 graf, 4 tabulky. Tato publikace navazuje na metodiku Ochrana obojživelníků autorů Mikátová, Vlašín a je jejím doplňkem.
  • informace o současném stavu a příčinách ohrožení obojživelníků
  • údaje o biologických principech ochrany obojživelníků, o mapování výskytu a metodách studia obojživelníků
  • informace o legislativní ochraně a praktických možnostech ochrany obojživelníků

  Rozebráno

   

   

  aktualizace 27.1.2021 | nahoru | tisk print