vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Akce Formica existuje již 30 let

2.7.2012

Státní podnik Lesy ČR věnuje mimořádnou pozornost ochraně přírody. Jedním z takových příkladů je program zvaný Formica, jehož hlavním cílem je biologická ochrana lesa prostřednictvím lesních mravenců. Lesy ČR se ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) zaměřují na aktivní ochranu hnízd lesních mravenců a podporu jejich přirozeného šíření. Letos uplyne přesně 30 let od okamžiku, kdy byl program Formica založen. Dobrovolníci přitom úzce spolupracují s místními lesníky a revírníky státního podniku Lesy ČR, bez nichž by ochrana mravenců v lesích ztrácela smysl.

Lesní mravenci rodu Formica jsou významnou součástí lesů. Pozitivně ovlivňují tvorbu a kvalitu lesní půdy, skladbu bylinného patra a rozmanitost a rozmnožování hub. Jsou to predátoři i nekrofágové (živí se těly mrtvých živočichů), současně však představují významný potravní zdroj pro řadu lesních obratlovců, zejména ptáků. Na jedné straně jim vyhovuje struktura našich hospodářských lesů s převahou jehličnanů, množstvím cest a průseků, na druhé čelí i některým negativním jevům.

Celorepublikový program byl pod názvem „Akce Formica“ do činnosti ČSOP zařazen již v roce 1982. Díky zapáleným odborníkům se podařilo zaškolit mnoho dobrovolníků, kteří pak byli schopni během několika let zmapovat a chránit ohrožené populace mravenců takřka na všech zalesněných územích v České republice.

V průběhu let 1997 až 2011 bylo v rámci spolupráce Lesů ČR a ČSOP realizováno přes 100 projektů programu Formica, zaměřených převážně na mapování, praktickou ochranu a výzkumnou činnost. Výjimkou ale nejsou ani semináře a školení pro mapovatele, vzniklo také několik zajímavých tiskovin.

V roce 2011 se podařilo spustit zcela nové webové stránky lesnimravenci.cz, jejichž součástí je mimo jiné i internetové diskusní fórum a on-line časopis Formica – moderní verze původního zpravodaje, do kterého jsou průběžně vkládány příspěvky a články týkající se především biologie, ekologie, etologie a ochrany mravenců rodu Formica, činností a výsledků programu Formica, apod. Stránky jsou směřované odborné i laické veřejnosti, čtenář se například může dozvědět, co obnáší stěhování mravenišť.

Spolupráce mezi Lesy ČR a ČSOP letos probíhá již 14. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.