vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Potřebujete pomoc?

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Rady a často kladené dotazy

 

Vyberte si z nabízených okruhů co vás zajímá.

 

Zvířata jako nezvaní hosté našich obydlí

Jak se spolehlivě zbavit... Jak zaplašit... Jak se bránit... Jak přenést jinam... apod.

Pokud máte zájem nevítaným živočichům na vaší zahradě nabídnout nějakou alternativu a udělat z nich tvory vítané, věnujte pozornost projektu Živá zahrada.

 

Zvířata v nouzi

Zvířata poraněná, týraná, vysílená, opuštěná, dezorientovaná, ...
Jak jim pomoci a jak jim neublížit.

V případu nálezu poraněného zvířete prosím kontaktujte nejbližší stanici pro handicapované živočichy, která se o něj postará.

 

Hromadné úhyny čmeláků

Nalezli jste pod lípou velké množství uhynulých čmeláků a nevíte co se stalo? Je to tak, že v některých letech dochází k hromadným úhynům tohoto hmyzu v blízkosti dvou druhů exotických (běžně však vysazovaných), ale někdy i u našich domácích lip či jiných druhů dřevin. Stává se to jen za určitých okolností a lípy "za to nemohou". Jde o to, že v době kvetení těchto lip v přírodě není mnoho kvetoucích rostlin, které by sloužily čmelákům za potravu. Čmeláci se proto ve velkém množství stahují k těmto lípám. Ty nejsou jedovaté, ale jejich nektar neobsahuje dostatek živin. Čmeláci ho konzumují, ale přitom na nich zahynou hladem. Zahynuli by zřejmě stejně, i kdyby tyto lípy nebyly, ale nikdo by si toho nevšiml, protože by se nekoncentrovali na jednom místě. Nemá tedy smysl lípy likvidovat. Pomohlo by v okolí vysadit nějaké rostliny, které kvetou ve stejné době, ale potravu čmelákům poskytují. Částečně pomůže, když rozmícháte cukr/med s vodou a silně koncentrovaný roztok dáte v nějaké ploché misce/talířku pod lípu. Alespoň někteří čmeláci z toho získají potřebnou energii. Na druhou stranu, můžeme to chápat tak, že masový letní úhyn čmeláků je přirozená věc.

V mém okolí došlo k významnému poškození životního prostředí či přírody na koho se mohu obrátit?

Pokud ve Vašem okolí došlo k poškození přírody, (př. znečištění, k zásahům do terénu, k uložení odpadů…) je možné usuzovat, že došlo tak zároveň i porušení předpisů z tohoto oboru, je vhodné obrátit se na místně příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Kontakty je možné naleznout na webových stránkách ČIŽP: www.cizp.cz

Nalezl jsem živého či mrtvého ptáka s ornitologickým kroužkem, mám toto někam ohlásit?

Ano, v takovém případě je vhodné kontaktovat kroužkovací stanici Národního muzea. Při nálezu kroužkovaného ptáka (nebo pouze nohy s kroužkem, popř. samotného kroužku) je třeba především zcela přesně zapsat identifikační číslo kroužku (případně je možné celý  kroužek narovnat na plocho a přilepit na dopis) a dále uvést všechny důležité údaje: datum nálezu, místo nálezu, okolnosti nálezu (zda byl pták nalezen mrtev, střelen, zabit o dráty, usmrcen dopravním prostředkem atp.), případně o který druh ptáka šlo. Nezapomeňte prosím uvést Vaši adresu pro možnost podání písemné zprávy s údaji o nalezeném ptáku. Kontakt na stanice je:  krouzkovaci_stanice@nm.cz.

V poslední době ornitologové stále častěji používají i tzv. barevné, neboli odečítací kroužky. Tedy kroužky, jejichž kód lze přečíst například dalekohledem bez nutnosti odchycení jedince, resp. bez nutnosti mít kroužek fyzicky u sebe. I k hlášení těchto kroužků prosíme využívejte výše uvedený email Kroužkovací stanice. Do hlášení nezapomeňte uvést bližší okolnosti pozorování, tj. datum, místo, druh a případně další podrobnosti. Pozor na chovatelské kroužky! Zatímco ornitologické kroužky jsou vždy rozevíratelné, chovatelské kroužky jsou celistvé válečky s ražbou ven, některé jsou potaženy umělou hmotou. Evidenci těchto kroužků kroužkovací stanice nevede. 

Nalezl jsem exotického ptáka (př: papouška) s kroužkem s číslem CZ 4214 8240 kam to mám nahlásit?

Kroužek s označením CZ a číslem znamená, že se jedná o chovatelský kroužek. Bohužel nějaká centrální evidence těchto kroužků neexistuje. Můžeme doporučit nahlásit to na web: https://www.psidetektiv.cz/ztraceni-ptaci/ Jinak při nálezu exotického zvířete obecně je vhodné informovat místní obecní/městský úřad, který by měl péči o takového živočicha zařídit. V Praze je možné kontaktovat v takovém případě i městskou policii. V případě holuba s kroužkem je možné záznam zadat na: www.postovniholub.cz

Nalezl jsem vzácnou rostlinu, nebo živočicha mám to někam hlásit?

Informace o výskytu nějakého druhu (ať již vzácného nebo běžného) určitě můžete nahlásit do Nálezové databáze ochrany přírody, kterou spravuje státní Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).  Informace jsou pak využívány pracovníky státní ochrany přírody. Pro tyto účely byla vytvořena aplikace Biolog pro chytré mobilní telefony. Její nainstalování umožňuje celkem pohodlné zadávání zajímavých nebo i obyčejných pozorování v přírodě. Aplikaci je možné zdarma nahrát na adrese: http://biolog.nature.cz Svá pozorování pak můžete sdílet i s odborníky a zároveň tak pomáhat v ochraně přírody. Na těchto stránkách je možné zaznamenat nález i přímo bez mobilního telefonu.

Potřebuji odborný posudek na koho se mám obrátit?

Seznam autorizovaných osob pro účely posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je možné naleznout na odkaze níže.

https://www.mzp.cz/cz/seznam_autorizovanych_osob

Seznam osob odborně způsobilých pro posuzování budov z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů pro potřeby dotačních titulů (OPŽP,IROP a Nová zelená úsporám) je možné naleznout na odkazu níže.

https://ceson.org/document/Seznam-odborne-zpusobilych-osob.pdf

Příroda a životní prostředí

Rady týkající se zeleně, ovzduší, vody, odpadů, staveb, veřejného pořádku apod.
Jak chránit svoje životní prostředí.

Stáhněte si Rádce pro řešení problémů ochrany přírody a krajiny

Obsah rádce (PDF 129 kB)

Desky brožury (PDF 72 kB)

aktualizace 26.1.2023 | nahoru | tisk print