vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Podpořte nás!

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Programy ČSOP a nabídka generálního partnerství

V současné době hledá ČSOP partnery následujícím programům. Bližší informace najdete brzy v pdf materiálech u jednotlivých sekcí. Zatím se můžete obracet na koordinátorku dárců Martinu Kišelovou (tel: 222 516 115, e-mail: mkiselova@csop.cz).

Národní síť záchranných stanic
Síť záchranných stanic, která pokrývá celou Českou republiku, pomáhá raněným volně žijícím zvířatům v jejich návratu zpět do volné přírody. Počet zvířecích pacientů bohužel neustále stoupá, v posledních dvou letech překročil hranici 10 000 jedinců za rok. Dlouhodobě se nám daří vyléčit a úspěšně vrátit do přírody kolem 48 % přijatých zvířat.

Ekocentra ČSOP
Jejich posláním je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Mezi hlavní činnosti ekocenter po celé České republice patří spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství, spolupráce se státní správou a samosprávou aj.

Národní program Ochrany biodiverzity
Program si klade za cíl udržení rozmanitosti naší přírody. V praxi to znamená, že se mapují např. orchideje, motýli, ptáci či velké šelmy. Každoročně se vyvěšují a čistí budky pro ptáky a netopýry, v období tahu se přenášejí obojživelníci přes rušné komunikace, budují se tůně a kamenné zídky, které poskytují útočiště mnoha živočišným druhům. Kosením luk a prořezáváním náletů se podporují vzácné rostliny, zakládájí se sady a do krajiny se vysazují staré krajové odrůdy ovocných dřevin. V roce 2014 jsou generálním partnerem Lesy ČR, s.p.

Setkání s přírodou
Již čtyři roky běží kampaň, která nabízí široké veřejnosti během 14 dnů v červnu navštívit přírodovědně zajímavá místa se zasvěceným průvodcem z řad ČSOP. Zájemci tak mohou v atraktivní době navštívit cenné lokality, vidět vzácné rostliny a živočichy, seznámit se s důvody ochrany vzácných či ohrožených míst a druhů i se smyslem konkrétních ochranářských aktivit.

Pozemkové spolky
Posláním Pozemkových spolků je péče o přírodně cenné pozemky a jejich dlouhodobá ochrana na základě jejich vlastnictví, uživatelských práv či spolupráce s majitelem. Do programu Pozemkových spolků, který Český svaz ochránců přírody již od poloviny 90. let koordinuje a zaštiťuje, je v současné době zapojeno na 60 organizací, které se starají dohromady o více jak 1500 cenných pozemků - od pralesů přes orchidejové louky, až po různá stromořadí. Bližší informace zde

Ukliďme svět
Mezinárodní kampaň "Ukliďme svět - Clean Up the World" upozorňuje již od roku 1993 širokou veřejnost na problém znečišťování životního prostředí a nabízí možnost zapojit se do jeho řešení. Každoročně se podaří přírodě ulehčit o více něž 100 tun odpadu. Čistí se břehy řek, úklízí se odpadky podél turistických cest, v okolí obcí apod. Od zahájení kampaně počet dobrovolníku roste. V roce 2013 přesáhl jejich počet 18 000 (z toho byly 2/3 děti). V roce 2014 je generálním partnerem Nadační fond Veolia.

Živá zahrada
Jedná se o soutěž pro širokou veřejnost, která si klade za cíl motivovat veřejnost k úpravám zahrad tak, aby sloužily i potřebám volně žijících živočichů. Soutěžící na svém pozemku sledují v daných termínech dvakrát ročně výskyt vybraných druhů živočichů. Svá pozorování zaznamenávají do mapovací karty. V rámci programu je vyhlašována i výtvarná soutěž.

aktualizace 15.2.2017 | nahoru | tisk print