vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Suchou nohou přes Mokroš

26.6.2008

Český svaz ochránců přírody vytvořil novou naučnou stezku jedinečným mokřadem Mokroš nedaleko obce Mořice na Hané. Naučná stezka nabízí, kromě informací o životě v mokřadu, také nevšední zážitek – průchod mokřadem po povalovém chodníčku a posezení na pozorovatelně. Návštěvník díky tomu může sledovat obyvatele v mokřadu z bezprostřední blízkosti. Pokud bude pozorný může objevit třeba ropuchu zelenou nebo užovku obojkovou, vrbinu penízkovou, vachtu trojlistou, ostřici latnatou.

Mokřad Mokroš byl uměle vytvořený v roce 2004, na zamokřených polích u obce Mořice. Byly zde vytvořeny terénní vlny a tůně a celá plocha byla vyspádována tak, aby voda ze srážek a přerušených drenáží zaplnila mokřad. Na ploše okolo tůní byla založena květnatá louka, vysázeny stromy a keře, ze kterých časem vznikne lužní les, jaký dříve býval i v okolí Mořic.

Mokroši jsou nyní čtyři roky. Než les doroste do plné velikosti, bude mu to trvat mnoho let. Bude velmi zajímavé pozorovat, jak se mokřad v průběhu let mění a vyvíjí. Již nyní je ale významným útočištěm mnoha rozmanitým druhům rostlin a živočichů, kteří se v okolní zemědělské krajině vyskytují pouze rozptýleně.

Naučná stezka Mokroš vznikla ve spolupráci Základní organizace ČSOP Haná a Obce Mořice za podpory programu RWE Transgas Net. Blíž přírodě.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje zajímavé lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

 

Zuzana Sýkorová, koordinátorka programu RWE Transgas Net. Blíž přírodě.