vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Jak jsme mlokům pomohli zpříjemnit život

3.11.2008

   Už jste někdy při procházkách lesem narazili na černožlutého obojživelníka vypadajícího jak zmenšená prehistorická obluda? Ano, mlok skvrnitý, u nás silně ohrožený druh, trávící většinu svého života skrytě ve vlhkých lesích. Jeho larvy se vyvíjí v lesních potůčcích a studánkách se studenou, částečně tekoucí a hlavně čistou vodu. Takových míst však u nás bohužel stále ubývá.

   Právě proto Český svaz ochránců přírody vybral deset mločích lokalit – sedm v České republice a tři na Slovensku - na kterých spolu s dalšími neziskovými organizacemi v letních měsících provedl práce, které pomohly ke zlepšení životního prostředí těchto obojživelníků. Z velké části se jednalo o čištění studánek a potoků, odkud dobrovolníci vysbírali velké množství odpadků a pročistili je od usazeného listí, bahna a větví. Vzniklo také několik jezírek, studánek, hrází a úkrytů, vhodných pro nerušený vývin mločích larev a zároveň sloužící jako úkryt pro dospělé jedince.

 

  • Základní organizace ČSOP Alces se postarala o dvě lokality, tou první je Krásná pod Lysou v Beskydech, kde byly vyčištěny a upraveny tišinky, vytvořeny kaskády zamezující splavování larev a vyvěšena informační cedulka. Na druhé v Minirezervaci obojživelníků v Palkovických hůrkách vznikly dvě ministudánky, odkud je svedena voda do potůčku, na kterém jsou vytvořena dvě kaskádovitá jezírka.
  • ZO ČSOP Zvoneček vyčistil koryto potoku Dubná u Vraného nad Vltavou a vybudoval a opravil drobné kamenné hrázky a minitůňky pro mločí larvy.
  • ZO ČSOP Sázava provedla prohloubení tůňky v prameništi potůčku v Čertově Brázdě.
  • ZO ČSOP Kosenka na lokalitě Javorůvky obnovila staré lesní napajedlo a vznikla tak zastřešená tůňka s dlabaným korýtkem – ideální místo, kde se mohou mloci nerušeně schovat a lidé opodál nabrat vodu.
  • ZO ČSOP Silvatica vyčistila koryta potůčků pod Brejlí, Štíhlice a potůčku pod osadou Bránov – Luh.
  • Občanské sdružení Muzeum přírody Český ráj vyčistilo několik míst na potocích zanesených naplaveninami, vznikly tak nové tišinky.
  • Ve Slovenské republice se o mločí lokality postaralo Bratislavské regionálne ochranárske zduženie – BROZ, působící v Devínských Karpatech. Na lokalitě Mokrý jarok došlo k vyčištění a prohloubení reprodukčního úseku pod studnou Nápojiská, na lokalitě Jezuitské lesy bylo u Bílé studny vyhloubeno jezírko a na lokalitě Králova hora bylo prohloubeno místo přirozeného prameniště.

 

Projekt Pomoc lokalitám mloka skvrnitého proběhl za finanční podpory společnosti Nestlé Česko s.r.o..


Bližší informace: Kateřina Adámková, Kancelář ÚVR ČSOP ( tel: 222 516 115 )