vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Skryté poklady na okraji Prahy

10.11.2008

Chcete-li strávit příjemné odpoledne v přírodě, nemusíte jezdit daleko. Stačí zajet na okraj Prahy a navštívit Vinořský park či Satalickou bažantnici. Ukrývají mnoho přírodních krás i historických zajímavostí.


Ne každý ví, že tenhle kousek přírody ukrývá studánky, lužní les, skalní útvary i stopy prehistorického osídlení. Je také jedním z dochovaných pozůstatků barokní krajiny v Čechách. Můžete tu potkat skokana zeleného, užovku obojkovou nebo třeba slípku zelenonohou.


S historií i současností přírodní rezervace Vinořský park a přírodní památky Satalická bažantnice seznámí návštěvníky nová naučná stezka, kterou jsme dnes otevřeli. Trasa stezky vede ne příliš náročným terénem. Projít jí trvá asi dvě hodiny a začátek i konec je dostupný městskou hromadnou dopravou. Kromě klasických informačně-vzdělávacích panelů jsou součástí stezky také doplňkové atrakce a hádanky, na kterých si zejména děti mohou vyzkoušet své dovednosti. Třeba zjistit jestli skočí stejně daleko jako blecha. Stezka se tímto netradičním pojetím snaží přírodu více přiblížit lidem.


Naučnou stezku  Vinořský park – Satalická bažantnice vybudovali členové Základní organizace Českého svazu ochránců přírody „Natura, quo vadis?“ za přispění Ministerstva životního prostředí, Hlavního města Prahy, společnosti RWE Transgas Net, generálního partnera ČSOP, a Městské části Praha-Satalice. „Všem patří velký dík, stejně jako členům naší organizace podílejícím se na realizaci projektu,“ dodává předseda ZO ČSOP „Natura quo vadis?“ Klouček
.

Bližší informace:

Zuzana Sýkorová                   
Kancelář ÚVR ČSOP                   
tel.: 731 760 872            
e-mail: blizprirode@csop.cz            
www.csop.cz                        

Milan Maršálek
Základní organizace ČSOP „Natura quo vadis?“
tel.: 732 527 171
e-mail: info@natura-praha.org
www.natura-praha.org