vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Objev vzácné orchideje nedaleko Ústí nad Labem

20.7.2011


Členové základní organizace Českého svazu ochránců přírody Launensia v Ústí nad Labem objevili v dubových lesích nedaleko Ústí nad Labem novou lokalitu jedné z našich nejvzácnějších orchidejí – kruštíku ostrokvětého Epipactis leptochila. Tento i další vzácné druhy rostlin byly objeveny při realizaci dlouhodobého projektu na mapování flóry v jižní části okresu Ústí nad Labem, který v rámci programu Ochrana biodiverzity podporují Lesy České republiky a Ministerstvo životního prostředí.

Jedním z projektů realizovaných v roce 2011 v rámci programu Ochrana biodiverzity, jehož generálním partnerem jsou Lesy České republiky, s.p., je podrobné floristické mapování  v lokalitě Labské vrchy. Jedná se o území v Chráněné krajinné oblasti České středohoří tvořené levostrannou částí kaňonovitého údolí řeky Labe a navazující plošinou vulkanického původu nad údolím. Přestože tímto územím vede řada frekventovaných turistických tras a nalezneme tu tak známá a atraktivní místa jako je návrší Větruše nebo Vaňovské vodopády, ochránci přírody zde potvrzují i existenci přírodně velmi cenných, avšak veřejnosti  neznámých a zajímavých míst.

Kromě zmíněného kruštíku zde ochránci přírody objevili lokalitu jiné vzácné orchideje - okrotice červené, a na řadě míst potvrdili výskyt chráněného koniklece lučního, kosatce bezlistého či třemdavy bílé. V těchto dnech  floristické mapování usilovně pokračuje a lze předpokládat, že naše znalosti o tomto zajímavém a velmi bohatém území budou ještě prohloubeny.

Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Lesy České republiky (LČR) je dlouhodobá – letos probíhá již 13. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.

 

krustik_ostrokvety_pravy1.jpg             krustik_ostrokvety_pravy_2.jpg