vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Unikát Chlumské hory!

17.8.2011

Na Chlumské hoře nedaleko západočeského Manětína naleznete strom, který neroste nikde jinde na světě. Jde o jeřáb manětínský Sorbus rhodanthera. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ve spolupráci se Střední lesnickou školou Žlutice zahájil před rokem projekt zaměřený na vyhledávání jednotlivých stromů tohoto druhu, zkoumání jejich ekologie a rozmnožovacích schopností. Celkem zde již bylo nalezeno přes 500 jedinců.

 Na cestě k městečku Manětín si nelze nevšimnout majestátné hory ochraňující tuto barokní perlu severního Plzeňska. Vrch sopečného původu s četnými čedičovými vyvřelinami nese takřka obyčejné jméno Chlumská hora, jeho význam v ochraně přírody však obyčejný rozhodně není. Lilie zlatohlavá, medovník meduňkolistý, pupava Biebersteinova, jeřáb břek nebo hrachor lnolistý - i takovéto chráněné druhy lze na Chlumské hoře najít. Unikátem je však výskyt endemického druhu - jeřábu manětínského. Zdejší lesy, kde se tento jeřáb vyskytuje, spravuje Střední lesnická škola ve Žluticích. Proto aktivity žlutické základní organizace ČSOP Alter meles probíhají v úzké spolupráci s touto školou. Kromě vyhledávání a popisování jednotlivých stromů jeřábu manětínského na Chlumské hoře ochránci přírody chystají i výstavbu vyhlídkové plošiny pro turisty.

 Projekt základní organizace ČSOP Alter meles na mapování výskytu jeřábu manětínského na Chlumské hoře mohl být (podobně jako více jak stovka jiných projektů podporujících biodiverzitu naší krajiny) realizován i díky podpoře Lesů České republiky, s. p., generálního partnera programu Ochrana biodiverzity, a Ministerstva životního prostředí.

 Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Lesy České republiky (LČR) je dlouhodobá – letos probíhá již 13. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.