vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Začíná konference o záchraně handicapovaných zvířat

27.11.2012

Dnes probíhá na Ministerstvu životního pod záštitou ministra Tomáše Chalupy odborná konference Národní síť záchranných stanic, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody  a krajiny ČR. Konference je určená především pracovníkům orgánů ochrany přírody, státní veterinární správy, obcí s rozšířenou působností i regionálních pracovišť Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Konferenci zahájí předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek, náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

V úvodních přednáškách budou posluchači seznámeni se vznikem Národní sítě záchranných stanic a historickým vývojem péče o zraněné živočichy v České republice, s aktivitami záchranných stanic a spoluprací s Integrovaným záchranným systémem. Seznámí se i s tím, jak péči o handicapované živočichy řeší v jiných státech.

První blok přednášek je zaměřen na podmínky pro fungování péče o zraněné živočichy. Tyto podmínky jsou dány legislativními nástroji v oblasti ochrany přírody a krajiny a veterinárními předpisy upravujícími činnosti záchranných stanic. Neméně důležité jsou finanční  nástroje pro podporu záchranných stanic.

Odpolední blok přednášek bude věnován příčinám a prevenci zraňování volně žijících druhů zvířat a úspěšnosti jejich vypouštění ze záchranných stanic do přírody. Jednotlivé příspěvky byly věnovány vyhodnocení příčin přijímání zvířat do záchranných stanic, zprostupňování liniových překážek, prevenci zraňování ptáků na sloupech elektrického vedení, prevenci dalších příčin zraňování zvířat, mláďatům v záchranných stanicích a monitoringu úspěšnosti přežívání zvířat vypuštěných ze záchranných stanic.

Bližší informace:
Petr Stýblo, 602 395 473, e-mai: petr.styblo@csop.cz