vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

20 let Ekologické olympiády

11.9.2014

logo-eo-sirka160px.pngTradiční soutěž středoškoláků Ekologická olympiáda (EO) letos vstupuje do svého jubilejního 20. ročníku. Za poslední dva roky se v soutěži mnohé změnilo. Na začátku dvacátého ročníku je to jednoznačně znát. Někoho možná překvapí nové logo EO, pro studenty a pedagogy je však zásadní především tematické sjednocení celého ročníku nebo nové studijní materiály.

Téma letošního 20. ročníku EO jakoby se vracelo na začátek věků, kdy vznikal prazáklad naší biosféry a vztahů, jejichž studium dnes nazýváme ekologií. Námětem pro mnohé úkoly soutěže proto bude Geologické dědictví České republiky. Že geologie není dost ekologická? Naopak, geodiverzita ovlivňuje biosložky naší krajiny více než co jiného. Současně i možnosti a chování člověka v té které oblasti. Pořadatelé proto očekávají, že letošní téma, a z něj vyplývající úkoly povedou studenty k objevům souvislostí, které si třeba dosud neuvědomili.

Ekologická olympiáda je týmovou soutěží, což u soutěží v přírodovědných disciplínách není obvyklé. Nezbytná je tu vzájemná spolupráce studentů v tříčlenném týmu, protože v EO se klade důraz na praktickou část, prověřující využití znalostí a dovedností přímo v terénu. Krom vypracování zadaných úkolů studenti svou praktickou práci ústně prezentují a obhajují před odbornou porotou. Tento přístup hodnotí kladně středoškolští pedagogové, ale i samotní studenti, kteří EO prošli.

První krajské kolo EO odstartuje již koncem září ve Vlašimi a během podzimu se k němu přidají další kraje. Druhá vlna krajských kol pak proběhne na jaře a vyvrcholení očekáváme na národním kole v červnu.

Spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, které soutěž také finančně podporuje. Generálním partnerem soutěže se pro letošní ročník stala společnost NET4GAS, s. r. o. Soutěž podporují také Lesy České republiky, s. p.

Další informace o soutěži najdete na internetových stránkách www.ekolympiada.cz.

Bližší informace podá koordinátor soutěže:
Jaroslav Síbrt
tel: 775 724 545
e-mail: jaroslav.sibrt@csop.cz