vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ptačí rekordy v oboře Soutok

26.11.2014

Naše největší obora Soutok, nacházející se v tzv. Dyjském trojúhelníku nedaleko Břeclavi, je domovem pro více než 200 druhů ptáků. Neobvyklá druhová pestrost a početnost zdejších ptáků je dána nejen unikátním prostředím lužního lesa, nýbrž také výsledkem systematické práce místních lesníků a ochránců přírody. Členové Českého svazu ochránců přírody zde ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., Lesním závodem Židlochovice, vyvěšují, udržují a čistí víc jak 1 800 budek pro zpěvné ptáky, dravce a sovy. A sklízí úspěchy!

 

Asi největší zdejší ptačí raritou a úspěchem členů Českého svazu ochránců přírody Břeclav je populace chráněného lejska bělokrkého. Nikde jinde ho nehnízdí takové množství na tak malém území. Lejsek bělokrký hnízdí v dutinách stromů. Samozřejmě tedy využívá i vyvěšené speciální budky. V letošním roce lejsci obsadili 45 % nabízených budek a vyvedli v nich téměř 4 500 mláďat! Jiné typy budek zde ale obsazují i další druhy, jako například krutihlav obecný, kalous ušatý, ale také třeba netopýři, myšice, sršni a vosy. V ptačích budkách se občas dokonce ukrývají žáby rosničky zelené. Sledování a podpora zdejší ptačí populace je jedním z dvou stovek projektů financovaných z Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity, jehož jsou Lesy ČR generálním partnerem.

 

Spolupráce mezi Lesy ČR, s. p., a ČSOP letos probíhá již 16. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.