vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Zvíře v nouzi: díky za podporu, jedeme dál!

4.12.2014

Zvíře v nouzi je sbírka zaměřená na pomoc zraněným divokým zvířatům. 1. prosince vstoupila tato sbírka zastřešovaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) do desátého roku svého života. Jde o úspěšnou sbírku, vždyť od drobných dárců jen za poslední 3 roky vybrala téměř 3,5 milionu Kč. Jenže za toto období náklady na odbornou péči o cca 40 tisíc zvířat (více jak polovinu se podařilo zachránit) přijatých Národní sítí záchranných stanic jsou třicetinásobné!

V tomto období už se vyléčení pacienti do přírody nevypouštějí, musí počkat v záchranných stanicích na jaro. Nová zvířata v nouzi však stanice přijímají nepřetržitě. Když na krajinu padne dlouhodobá ledová pokrývka bránící přístupu k potravě, vysílených jedinců do stanic rychle přibývá. Náklady záchranářů na výjezdy, veterinární ošetření a krmení pacientů prudce rostou. Finanční zdroje Národní sítě záchranných stanic jsou přitom omezené. Když se zadaří tak, jako v tomto roce, státní dotace uhradí až 40% nákladů na péči o zvířata, kraje a obce pak dalších 40%. Na příští rok je však dotace MŽP plánována v třetinové výši ve srovnání s letoškem či loňskem! 

Zvířata přibývají, ceny rostou a náklady stanic s nimi. Záchranáři zvířat musí stále více času věnovat nikoliv svým pacientům, nýbrž shánění peněz.  Proto nyní  v čase předvánočním nabízí ČSOP jako možnou formu podpory sbírky Zvíře v nouzi zakoupení vánočního dárku pro vybrané zvířecí pacienty. Více informací o vánočních darovacích certifikátech je na http://www.zvirevnouzi.cz/sbirka-zvire-v-nouzi/darovaci-certifikat/ .  Nebuďte lhostejní k utrpení zvířat! Zakupte si vánoční darovací certifikát nebo jen prostě přispějte na účet sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800. Děkujeme.

Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody
kontakt: 602395473

podrobnosti o záchranných stanicích: www.zvirevnouzi.cz