vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Dvacáté národní kolo Ekologické olympiády proběhne pod záštitou dvou ministerstev i kraje

3.6.2015

(Praha, Chrudim 3. 6. 2015) Národní kolo 20. ročníku Ekologické olympiády se uskuteční 4.–7. června 2015 v Národním geoparku Železné hory. Proběhne pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a současně pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Záštitu nad národním kolem převzala také náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jana Pernicová. Generálním partnerem Ekologické olympiády je společnost NET4GAS, s. r. o. Soutěž podporují také Lesy České republiky, s. p.

Do finálového národního kola postoupilo 15 týmů středoškoláků ze 13 krajů České republiky. Soutěžící budou po celé čtyři dny usilovat o co nejlepší výsledky nejen v testech, ale především při praktických úkolech v terénu využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Národní kolo bude oficiálně zahájeno 4. 6. ve 14 hodin v Regionálním muzeu v Chrudimi za přítomnosti řady hostů.

„Záštitu ministerstev nad národním kolem chápeme jako uznání a ocenění každoroční dvacetileté práce všech pořadatelů, kteří se za celou historii na pořádání a rozvoji Ekologické olympiády podíleli“, říká Jaroslav Síbrt, celostátní koordinátor soutěže z Českého svazu ochránců přírody. „Za celou dobu její existence prošly soutěží tisíce studentů. Mnohé z nich přivedla k hlubšímu zájmu o přírodovědu, ekologické vztahy a environmentální uvažování. Setkáváme se s nimi na pozicích vědeckých pracovníků, ve státní správě i v neziskových organizacích.“

EONárodní kolo Ekologické olympiády bude poprvé v historii čtyřdenní. „Tématem národního kola je geoturismus v Národním geoparku Železné hory a jeho vliv na okolní prostředí. Téma ani místo nebylo vybráno náhodou. Geoparky a geoturismus se v současné době stávají celosvětovým hitem. V geologicky cenném území Železných hor se nám naskýtá jedinečná možnost projít celou historií Země za pouhé dva dny. Studenti si budou moci v rámci řešení terénního úkolu zkusit na vlastní kůži, jak nelehký úkol je přiblížit geologii turistům.“ říká Mgr. Simona Vylíčilová, ředitelka letošního národního kola. Téma navazuje na geologický podtext celého 20. ročníku.

Kromě vlastního soutěžení čeká studenty i nevšední doprovodný program. Na předešlých národních kolech zaujalo např. stromolezení, přespávání v korunách stromů či odchyt a kroužkování ptáků, letos účastníci budou např. obrábět kameny, pozorovat netopýry nebo se dozvědí, jak se žije na polární stanici Marambio v Antarktidě. V této souvislosti se mohou těšit i na názornou ukázku přežití v extrémních podmínkách.

Ekologická olympiáda předkládá soutěžícím kombinaci širokého mezioborového záběru a náročných praktických úkolů, ve kterých bez týmové spolupráce těžko uspějí. Hodí se každá zkušenost a dovednost jednotlivého člena týmu. Časový limit nutí soutěžící dobře si práci rozvrhnout, vědět, kdy si rozdělit úkol a kdy naopak postupovat společně. Toho si na Ekologické olympiádě podle průzkumu i každoročních ohlasů nejvíce cení středoškolští pedagogové. Velký přínos pro studenty také vidí v tom, že musejí svou práci nakonec prezentovat a obhájit svůj postup před odbornou porotou.

EOPraktické úkoly v Ekologické olympiádě jsou většinou zadávány tak, aby soutěžící mohli zapojit svou invenci. Nespějí k jedinému, předem danému řešení, ale nutí soutěžící o problematice přemýšlet a volit vlastní způsob zpracování a prezentace. Stává se, že použijí takový způsob řešení problému, který překvapí i samotnou odbornou porotu, skrze kterou se pak metoda dostane dále do odborné praxe.

Soutěžící nebývají při plnění praktických úkolů Ekologické olympiády izolování od okolního světa, jak tomu je u jiných soutěží. Obvykle mohou využívat veškeré pomůcky a dostupné zdroje. „Pořadatelé během řady praktických úkolů studentům nezakazují používání internetu, telefonu ani poradu s pedagogem. Úkoly je možné postavit tak, aby tyto možnosti nikomu nedávaly výhodu oproti ostatním. Studentům brzy dojde, že použití informací, jejichž souvislosti neznají, je jim ve výsledku spíše na škodu. Porota to totiž při obhajobě velmi rychle pozná.“ dodává Jaroslav Síbrt. To soutěž velmi přibližuje skutečné praxi, ve které se jedinci v jakémkoliv oboru nepohybují v „teoretickém vakuu“, ale spolupracují s dalšími lidmi v týmu i mimo něj, běžně využívají informační technologie a o hodnocení jejich práce často rozhoduje i to, nakolik se jejich postup liší od toho konvenčního.

Spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, soutěž respektuje řada vysokých škol. Výhody mají úspěšní soutěžící při přijímacím řízení na PřF UK, FŽP ČZU, MENDELU, UHK a dalších školách.

Bližší informace:
Celostátní koordinátor soutěže
Jaroslav Síbrt
tel: 775 724 545
e-mail: jaroslav.sibrt@csop.cz

Ředitelka národního kola
Mgr. Simona Vylíčilová
tel: 602 864 609
email: vylicilova@muzeumcr.cz

Další informace o soutěži najdete na internetových stránkách www.ekolympiada.cz

Leták k národnímu kolu EO.