vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Chráníme přírodu prostřednictvím vlastnictví či nájmů pozemků! Pozemkové spolky se sešly v Olomouci

14.3.2016

O víkendu se v ekocentru Sluňákov u Olomouce setkali zástupci pozemkových spolků z celé republiky. Cílem setkání byla výměna zkušeností i nasbírání nových informací o ochraně cenných přírodních stanovišť.

Mluvilo se o technických aspektech údržby přírodních lokalitách i o možnostech financování těchto aktivit, řeč přišla také na otázky právní – možnosti uzavírání různých smluv s vlastníky v podmínkách nového občanského zákoníku. Součástí setkání byla i exkurze po lokalitách Litovelského Pomoraví, které jsou v péči jednoho z pozemkových spolků.

Setkání se zúčastnili také kolegové z norské organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Ti jsou na návštěvě našich pozemkových spolků až do středy tohoto týdne.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní lokality i historické památky prostřednictvím jejich vlastnictví či dlouhodobého právního vztahu k nim (např. nájmu, pachtu či věcného břemene). V současné době u nás působí 62 akreditovaných pozemkových spolků, které pečují o šest stovek lokalit o výměře přesahující 3200 ha. Hnutí pozemkových spolků, které u nás existují již téměř 20 let, zastřešuje Český svaz ochránců přírody.

Setkání i návštěva norských kolegů se uskutečnili v rámci projektu „Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz). Podrobné informace o pozemkových spolcích a jejich činnosti najdete na webových stránkách pozemkovespolky.csop.cz.

logo_fondnno.png