vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Řehtáč, Strýmka, Miluše, Karel kníže Švarcenberg, Předobrá máslovka, Pstružka… oživíme je ještě?

17.3.2016

Naši dědové vyšlechtili stovky odrůd ovocných stromů. Obdařili je nádhernými jmény. Tyto odrůdy pod tlakem intenzivního zemědělství a velkoobchodníků zmizely z našeho povědomí a posléze také z naší krajiny. Tu a tam však v podobě přestárlých stromů ještě dožívají. Tu a tam také existují i snahy na jejich záchranu. Český svaz ochránců přírody se již léta snaží toto sladké a voňavé dědictví uchovat pro naše potomky. Spolupracuje přitom s řadou odborníků a snaží se koordinovat a financovat konkrétní aktivity po celé republice. V pátek 18. března uspořádá seminář, na kterém bude o výsledcích svého snažení informovat.
 
Seminář informující o výsledcích projektu Oživení starých odrůd proběhne v pátek 18. 3. 2016 od 9 hodin v prostorách Fakulty životního prostředí ČZU v Praze Suchdole. Přítomní budou seznámeni s novými databázemi starých ovocných odrůd i genofondových ploch, na kterých probíhá jejich záchrana. Zároveň se dozvědí, jaké jsou v České republice aktuálně dostupné finanční zdroje na záchranu starých odrůd a za jakých podmínek z nich lze čerpat.

Seminář i celý projekt Oživení starých odrůd je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

logo_fondnno.png