vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Mezinárodní den biodiverzity se týká i našich zahrad!

19.5.2016

V neděli oslavíme Mezinárodní den biodiverzity. Úbytek rozmanitosti druhů divokých zvířat a rostlin je celosvětový problém spojený s ničením přirozeného přírodního prostředí. Alespoň některé typy prostředí, které jsme v přírodě vzali, můžeme ale vytvořit na našich zahradách. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) nabízí uživatelům zahrad prostřednictvím akce Živá zahrada pomoc se zvyšováním biodiverzity. O tomto víkendu lze na zahradách pozorovat vybrané živočichy, prostřednictvím webu: http://www.zivazahrada.cz/soutez/  je zaznamenat a zaslat ČSOP. Ochránci přírody pak zpátky účastníkům sdělí, jak je na tom jejich zahrada s biodiverzitou.

Letos už potřinácté proběhne Živá zahrada – oblíbená soutěž, ve které se účastní už více jak 1200 českých a slovenských zahrad. Cílem je poradit lidem, jak přizpůsobovat zahrady i pro život divokých zvířat. Živá zahrada však zároveň přináší cenné údaje o stavu populací mnoha druhů živočichů.

Projekt Živá zahrada je určen laické veřejnosti. Účast v něm nevyžaduje žádné odborné znalosti. Úplně stačí mít zahrádku a umět poznat ty nejběžnější druhy zvířat. Od dneška do neděle pak stačí zapisovat zvířata, která se na zahradě objeví, do mapovací karty na http://www.zivazahrada.cz/soutez/mapovaci-karta/jarni-kolo/. Zároveň je nutné uvést základní parametry pozorované zahrady na http://www.zivazahrada.cz/soutez/prihlaska-2/ . Výsledná pozorování se obodují. Čím více druhů zvířat se na zahradě v předepsané dny vyskytne, tím více bodů zahrada získá. Body za jednotlivá kola soutěže se sčítají a kdo během tří let obdrží 50 a více bodů, získá titul Živá zahrada. Vzhledem k tomu, že mezi předepsanými druhy živočichů jsou i plazi, žáby, motýli, ježci,… musí být zahrada skutečně velmi velmi pestrá, aby se jí podařilo tento titul získat.